[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 6 december, 2016

Duvbajs en oväntad fara

En oväntad hälsofara har drabbat byggnadsarbetarna vid en renovering i Växjö. En massa duvbajs som kan ge salmonella och papegojsjuka.

Att renoveringen av miljonprogrammet i kvarteret Alabastern i Växjö innehöll faror som asbest och kvartsdamm var känt. Men när man började med takjobben dök en ny fara upp – duvbajs.

[ Annons ]

– Duvorna är som råttor med vingar. De lever på marken och äter av rester som vi människor lämnat kvar. Deras spillning innehåller mycket svampar och bakterier som är farliga för oss, säger Björn Lindbergh, specialtekniker från Anticimex till tidningen Byggnadsarbetaren.

Att andas in damm som är förorenat av spillningen eller att få in det i kroppens slemhinnor via ögonen, munnen eller näsan kan innebära stor fara. Här finns risk för salmonella, papegojsjukan, som kan ge svår luftvägsinfektion, samt lunginflammation.

Nu har man valt en lösning där Anticimex desinficerar mineralullen och därefter river byggnadsarbetarna den. Alla som arbetar med att riva isoleringen.
har också andningsskydd och heltäckande klädsel.

Björn Lindbergh betonar vikten av att takluckor hålls stängda, så att inga fåglar tar sig in. Duvskit i isoleringen innebär också risk för att fågelkvalster tar sig ner i lägenheterna.

Här är fler tips hur du får bort störande fåglar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]