Publicerat 26 april, 2021

Doxa ska ta in drygt 200 miljoner kronor och börja investera i fastigheter

Biokemibolaget Doxas styrelse har efter en strategisk utvärdering beslutat att komplettera den befintliga verksamheten med investeringar i fastighetsbranschen. Bolaget ska därför genomföra en kapitalanskaffning på drygt 200 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det hela kräver godkännande från bolagsstämma. Doxa har därför beslutat att flytta sin årsstämma till den 11 juni.

Bakgrunden är att styrelsen har noterat den kunskap om fastighetsinvesteringar som finns i styrelsen och det nätverk som Doxas största aktieägare, Adma Förvaltning, kan erbjuda inom segmentet. I ljuset härav bedömer styrelsen att en komplettering av den befintliga verksamheten med en investeringsverksamhet med fokus på fastighetsbranschen är rationell.

Kapitaltillskottet på drygt 200 miljoner ska Doxa använda för att göra investeringar i fastighetsbranschen som sträcker sig över olika fastighetstyper, onoterade eller noterade fastighetsbolag, och geografiska marknader i Sverige.

Adma Förvaltnings ägare Greg Dingizian och Per Ekelund, vd för Victoria Park och Hembla föreslås som nyval till styrelsen i Doxa.

Doxa avser att genomföra en företrädesemission om 126 miljoner kronor i kombination med en riktad nyemission om 80 miljoner kronor. Villkoren i företrädesemissionen föreslås vara 1:1 till teckningskursen 2 kronor per aktie.

Styrelsens avsikt är att ett antal kvalificerade investerare med erfarenhet inom fastighetsbranschen ska äga rätt att teckna aktier i den riktade emissionen. Teckningskursen i den riktade nyemissionen förväntas motsvara teckningskursen i företrädesemissionen.

Verksamhetsförändringen kan komma innebära att Doxa behöver genomgå en förnyad noteringsprocess hos Nasdaq First North Growth Market.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]