Publicerat 27 april, 2022

Doxa rapporterar ökad förlust i första kvartalet

Fastighets- och dentalbolaget Doxa redovisar ökad förlust i första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 87,2 procent till 0,5 miljoner kronor (3,9). Minskningen är en effekt av skifte av redovisningsprinciper, då dentalverksamhetens intäkter inte längre konsolideras in i koncernens omsättning.

Inga värdeförändringar eller aktiverat arbete för egen räkning ingår i resultatet, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev -14,0 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före skatt var -14,0 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev -7,0 miljoner kronor (-3,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,05).

Substansvärdet per aktie uppgår till 6,31 kronor per aktie (0,10) per den 31 mars. Vid årsskiftet var substansvärdet 4,19 kronor per aktie.

- När jag överblickar det första kvartalet kan jag konstatera att vi har hunnit med mycket. Vi har stängt vår största affär hittills, genomfört en lyckad nyemission, ny personal är på plats och vi arbetar aktivt med flera affärsmöjligheter. Den aktivitetsnivå vi har haft under senaste halvåret och de förvärven vi har gjort, har medfört en väldigt positiv respons från olika marknadsaktörer, både potentiella säljare, partners och andra aktörer, kommenterar vd Victor Persson i delårsrapporten.

Doxa, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning0,53,9-87,2%
Rörelseresultat-14,0-3,0
Resultat före skatt-14,0-3,0
Nettoresultat-7,0-3,0
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,05

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]