[ Annons ]

Publicerat 24 november, 2016

Domstolsbeslut kan ge högre fjärrvärmekostnader

Att Patent- och Marknadsöverdomstolen har godkänt sammanslagningen de två största leverantörerna av fjärrvärmerör kan i förlängningen leda till prishöjningar.

 

[ Annons ]

Företagen Logstor och Powerpipe är de två största aktörerna i Sverige verksamma på marknaden för fjärrvärmerör och andra produkter med anknytning till fjärrvärme. Tillsammans svarar de för cirka 80 procent av försäljningen till svenska kunder.

Konkurrensverket såg att det fanns risk för en försämrad konkurrens om en sammanslagning av de två företagen genomfördes. Konkurrensverket vände sig därför till Stockholms tingsrätt att få ett förbud mot affären. Ärendet gick till högsta instans som är Patent- och Marknadsöverdomstolen. Där gjordes dock annan bedömning än Konkurrensverket om hur den relevanta marknaden ska definieras. Konkurrensverket menar att marknaden är Sverige, men domstolen är av uppfattningen att marknaden ska utgöras av större delen av Europa.

– Det sammanslagna företaget kommer nu att få cirka 80 procent av försäljningen för fjärrvärmerör till svenska kunder – oavsett hur marknaden definieras. Det är en mycket hög andel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Han menar att det i och med Domstolens besked finns en uppenbar risk för att priserna på fjärrvärmerör kan stiga i Sverige, och därmed kommer många fjärrvärmekunder att kunna drabbas av högre kostnader.

– Domstolen ställer mycket höga krav på Konkurrensverkets bevisning. Det kan leda till ännu mer omfattande utredningar än i dag, vilket i sin tur kommer att ställa högre krav på företagen i samband med företagskoncentrationer, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]