[ Annons ]

Mark- och miljööverdomstolen meddelar dom i målet om detaljplanen för kvarteret Plankan. Domstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och godtar kommunens beslut att anta planen.
Publicerat 19 juni, 2013

Domen meddelad: Detaljplan till kvarteret Plankan antas

Mark- och miljööverdomstolen meddelar dom i målet om detaljplanen för kvarteret Plankan. Domstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom och godtar kommunens beslut att anta planen.

I november stoppade Mark- och miljödomstolen utbyggnaden av kvarteret Plankan i centrala Stockholm. Men nu har överdomstolen rivit upp domen och godtar kommunens beslut att anta planen. Kvarteret Plankan är omgivet av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan. Svenska Bostäders plan är att bygga ett runt hus med 119 lägenheter på den stora parklika gården i kvarteret. Nu godkänns alltså detaljplanen.

[ Annons ]

Mark- och miljööverdomstolen har också godtagit kommunens tillämpning av den så kallade Stockholmsmodellen i detta fall det vill säga för bebyggelse inom tät stadsmiljö i centrala Stockholm.

Stockholmsmodellen innebär avsteg från de riktvärden för buller som följer av infrastrukturpropositionen och Boverkets allmänna råd. Mark- och miljööverdomstolen har även gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan intresset av att inte påverka befintlig kulturmiljö och intresset av att bygga bostäder, får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme som kommunen har. Mark- och miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]