Prejudicerande dom från Svea Hovrätt gällande lägenheter i Sundbyberg kan leda till kraftiga hyreshöjningar. Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna: "Detta är ett steg i riktning mot en mer rättvis hyressättning i olika mer eller mindre sammanlänkade regioner och undanröjer ett av de många problem som dagens hyressättningssystem innehåller."
Publicerat 3 februari, 2015

Dom: Hyran i innerstan ska även gälla i närförort

Prejudicerande dom från Svea Hovrätt gällande lägenheter i Sundbyberg kan leda till kraftiga hyreshöjningar. Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna: "Detta är ett steg i riktning mot en mer rättvis hyressättning i olika mer eller mindre sammanlänkade regioner och undanröjer ett av de många problem som dagens hyressättningssystem innehåller."

Gränserna för Stockholms innerstad är inte huggna i sten – i alla fall inte när det gäller hyresnivåer för bostäder. Den slutsatsen kan man dra efter en rätt uppseendeväckande dom från Svea hovrätt. En dom som kan få stora effekter på hyresnivåerna i många närområden till innerstaden med bra kommunikationer och service: som Sundbyberg, Solna, Hägersten och Johanneshov.

[ Annons ]

Domen som inte kan överklagas och därför blir prejudicerande rör fastigheter i centrala Sundbyberg som renoverats och i princip fått nybyggnadsstandard. När nya hyror skulle sättas ansåg fastighetsägaren Wåhlin att de skulle vara i nivå med liknande fastigheter man åtgärdat, och med höjningar på mellan 80 till 60 procent beroende på vilken tidigare hyra som hyresgästerna haft.

– För oss var det naturligt att jämföra med de fastigheter som vi har i Stadshagen och vid Zinkensdamm. De är byggda vid samma tid och renoveringen densamma, säger Mårten Norén, fastighetschef på Wåhlin Fastigheter.

Men parterna kom inte till någon uppgörelse så ärendet hamnade i hyresnämnden och sedan till hovrätten.

På hovrätten anser man att de jämförelselägenheter som Hyresgästföreningen åberopar inte stämmer överens med den standard som de nyrenoverade, och man ser därför inget hinder att gå utanför Sundbyberg och in på grannkommunen Stockholm för att bedöma värdet. Rättens analys är att Stockholms bostadsmarknad inte går att dela in i kommuner utan att områden med jämförbar karaktär, med bra service och goda kommunikationer är likvärdiga. De skriver i domen: ” Stockholms kommun med kringliggande kommuner har växt ihop. Stor-Stockholm kan i allt väsentligt sägas utgöra en bostadsmarknad och direkt jämförelse kan göras inom Stor-Stockholm”.

På Hyresgästföreningen ställer de sig frågande till domen, eftersom lagtexten inte ändrats.
– Vi tycker att domen är konstig. Hovrätten verkar ha satt ner foten nu, vilket inte är direkt överraskande, de har antytt att orter i samma region kan vara jämförbara tidigare. Men det som förvånar mig är att de menar att lägenheter i olika kommuner är direkt jämförbara, säger P-G Nyström, chefsjurist på Hyresgästföreningen till Fastighetstidningen.

Enligt honom är det i dagsläget svårt att avgöra vilken konsekvens domen får men till Stockholm Direkt säger han att de befarar att grannkommuner kommer att smittas av höjda hyror i Stockholm. Mårten Norén, fastighetschef på Wåhlin, är faktiskt lite överraskad av hovrättens bedömning.
– Jo, vi har ju drivit sådana här mål i femton år utan att få gehör, tillexempel i Frösunda år 2000. Så nog känns det bra att äntligen få rätt.

– För oss innebär denna dom inte bara att vi nu vet vilka hyror som är relevanta för ombyggnation utan vi tror oss även få stöd av denna dom i nyproduktion i Sundbyberg, i Solna och kanske även i Globenområdet – alla områden som är att betrakta likvärdiga med till exempel Stadshagen, säger Mårten Norén.

– Detta är ett steg i riktning mot en mer rättvis hyressättning i olika mer eller mindre sammanlänkade regioner och undanröjer ett av de många problem som dagens hyressättningssystem innehåller. En prisbildning som bättre speglar konsumenternas värderingar kommer nu att förenklas, säger Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]