Publicerat 24 juni, 2021

DNB Markets har genomfört stabiliseringsåtgärder med Aros Bostads stamaktie

Aros Bostadsutveckling meddelar att DNB Markets, i egenskap av stabilitetsansvarig, har genomfört stabiliseringsåtgärder.

DNB Markets stabiliseringsåtgärder avser Aros Bostads stamaktie som började handlas den 16 juni. Från den dagen och 30 kalenderdagar framåt har DNB möjlighet, men ingen skyldighet, att genomföra transaktioner med Aros Bostads aktie som syftar att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Det är inte ovanligt att det sker stabiliseringsåtgärder i nynoterade aktier.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]