Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 2 mars, 2018

Ditt ansvar vid anställdas rehabilitering

Att arbetsgivare är ansvariga för att rehabilitera medarbetare som är sjukskrivna känner de flesta till. Men vad krävs egentligen för att leva upp till det lagstadgade rehabiliteringsansvaret?

Rehabiliteringsarbetet är en samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och försäkringskassa, där försäkringskassans roll främst är att samordna och upprätta rehabiliteringsplan i samråd med arbetstagare och arbetsgivare.

[ Annons ]

Din uppgift som arbetsgivare är att kartlägga medarbetarens rehabiliteringsbehov. Ta del av läkarintyg och koppla in företagshälsovården om det behövs en kompletterande bedömning av arbetsförmågan. Ibland behövs ett avstämningsmöte för att utreda möjligheterna för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet.

När arbetsförmågan är utredd måste du bedöma om medarbetaren kan återgå till sina tidigare arbetsuppgifter. Det finns långtgående krav på att utforma arbetsplatsen så att den är anpassad till den enskilda individens särskilda förutsättningar. Därför behöver du gå igenom arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna och se om de behöver anpassas för att medarbetaren ska kunna gå tillbaka till sin tidigare tjänst eller till annat arbete på företaget.

Går det inte att gå tillbaka till tidigare arbetsuppgifter behöver du som arbetsgivare göra en omplaceringsutredning, alltså utreda om medarbetaren kan ta ett annat ledigt arbete på företaget. Gör en bedömning av medarbetarens kvalifikationer och ha en dialog med om vilka arbetsuppgifter som denne anser sig kunna utföra.

En noggrann rehabiliteringsutredning kan ofta hjälpa medarbetaren att komma tillbaka i arbete. Visar utredningen att medarbetaren inte kan utföra ”några arbetsuppgifter av betydelse” finns det möjlighet att säga upp medarbetaren. Men då måste du kunna visa att företaget har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Dokumentera därför löpande alla händelser under sjukfrånvaron och rehabiliteringen.

Charlotta Stensson,
Förhandlingschef, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]