Mats Carinder, centrumchef för Tensta Galleria. Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 28 april, 2017

”Diskussionen om integritet är inte rimlig”

Mats Carinder, centrumchef för Tensta Galleria, fick avslag för kameraövervakning dagtid. Han efterlyser en modernare syn på integritet och anser att det är mer kränkande för de boende att kriminalitet inte kan förebyggas. 15 juni ska regeringens utredning om möjligheten att använda kameraövervakning för att bekämpa brott presenteras.

Du tycker att det måste vara enklare för fastighetsägare att få tillstånd för kameraövervakning. Varför då?

[ Annons ]

– Vår ansökningsprocess tog 15 månader. Att man ger avslag utan att ens ha varit här är helt orimligt. Och som jag skrev i vår överklagan till länsstyrelsens beslut så tycker jag fortfarande att det är mer kränkande för människorna som bor, och vill bo kvar här, att inte ge oss möjlighet att göra vad vi kan för att förebygga otrygghet och kriminalitet. Lagen fungerar dåligt för det moderna Sverige och den politiska diskussionen handlar om integritet på en nivå som inte är rimlig idag.

Ni fick till slut rätt att filma när gallerian är stängd. Nu vill ni filma dygnet runt.
– Jag har följt utvecklingen av kriminalitet här sedan 20 år tillbaka. Nu när polisen ska få filma ute på torget kommer buset att flytta in till oss istället. Andelen inbrott har gått ner, men drog- och vapenhandeln har flyttat in i centrumet. Det handlar inte om en direkt ekonomisk skada för oss, men det är ett problem som vi är skyldiga att få bukt med. Man kan inte vara fastighetsägare i det här området utan att åta sig ett visst engagemang för områdets utveckling. Om vi inte får använda beprövad teknik räcker vårt engagemang inte till.

Hjälper kamerorna?
– Ja. Det första polisen frågar när de kommer ut till platsen är om vi har fångat det på film. Man ska inte underskatta de kriminella. De har ofta rekat på dagtid, och när de slår till går det blixtsnabbt. När vi kan titta tillbaka på en film kan vi studera signalement.

Behöver man inte engagera sig på fler sätt än att bara sätta upp kameror?
– Självklart är inte övervakning lösningen på alla problem. När polisen gör ett ingripande och får med sig en gärningsman från platsen stannar ofta orsaken till problemen kvar i området.

Vad gör ni mer?
– Vi har byggt upp ett bra system med väktare och trygghetslarm hos varje handlare så vi kan agera snabbt när något händer. Vi är med i Fastighetsägare i Järva där vi arbetar enligt bid-modellen. Vi är med i brottsförebyggande rådet och i nätverk med polis och lokala föreningar. Polisen har blivit bättre på dialog med ungdomarna, men de kan inte vara här hela tiden.

Men invånarna som inte bråkar, vad tycker de om att bli filmade?
– När vi först fick avslag från länsstyrelsen pratade vi med många av dem som bor här. De var bedrövade över att vi inte gjorde något. Det är de oroliga föräldrarna och ledarna för de lokala föreningarna som kommer ut och banar väg för polisen när de gör sina utryckningar. De gör allt de kan, och när de inte kan få hjälp från myndigheter och fastighetsägare att öka tryggheten känner de sig utelämnade till något slags laglöst land.

Men kan de som blir filmade lita på att ni använder övervakningen på rätt sätt?
– Vi är jättenoga med att följa reglerna.

I sommar presenteras en översyn av kameraövervakningslagen. Hur kommer Tensta påverkas om ni förlorar tillståndet att filma i gallerian?
– Det enda alternativet är att vi har fler ögon överallt, och det finns det förmodligen inte resurser till. Min förhoppning är att lagen moderniseras från det gamla Sveriges syn på integritet till den verklighet vi lever i idag. Även utan kameraövervakning har samhället
passerat den gräns då man kan skydda alla invånares integritet i det offentliga rummet som man kunde förr.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]