Publicerat 24 april, 2020

Direktiv om fri hyressättning vid nyproduktion klara

Nu är regeringen och stödpartierna i C och L överens om direktiven för den utlovade utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion. Utgångspunkterna presenteras i en gemensam debattartikel.

Regeringen har nu beslutat om direktiven till en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. Det innebär att ytterligare ett steg i genomförandet av januariavtalet tas. På DN debatt presenterar Morgan Johansson (S), Ola Johansson (C), Robert Hannah (L) och Emma Hult (MP) grunddragen i en utredning där utredaren senast den 31 maj 2021 ska presentera sina förslag:

Fri hyressättning införs vid nyproduktion och berör inte befintligt bostadsbestånd. Efter en inledande period med fri hyressättning kan fastighetsägaren välja mellan två modeller. Antingen sätts hyran enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller som nu genom gängse förhandling.

[ Annons ]

Det ska finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Och information om hyresnivåer ska göras tillgänglig så att det är enkelt att göra sig en bild av det aktuella hyresläget.

Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar möjligheter att utvecklas olika för att matcha den lokala efterfrågan.

De fyra partierna räknar med att  en proposition om fri hyressättning i nyproduktion ska kunna antas av riksdagen i början av 2022 och kunna träda i kraft under året.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]