[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 14 april, 2021

Direktavkastningen minskar för nyproducerade hyresbostäder

Nya siffror från Svefa visar att många bostadsbolag har tittat på nyproducerade hyresbostäder de senaste åren. Höga priser har minskat direktavkastningen för nyproducerat till nivåer som närmar sig det äldre beståndet.

Rapporten, Svensk Fastighetsmarknad 2021 från Svefa, visar att intresset för investeringar i hyresbostäder har ökat kraftigt under 2020 och även in i 2021. Hyresbostäder är tillsammans med samhällsfastigheter, byggrätter och logistikfastigheter, sektorer som ökat sina andelar. 

Detta förklaras till stor del av den ökade osäkerheten på fastighets-/transaktionsmarknaden där bostadshyresfastigheter bedöms stå sig bäst i tider av ekonomisk oro, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar.

[ Annons ]

I transaktioner gjorde i början av 2018 låg direktavkastningen för en nyproducerad hyresbostad runt 4,5 procent, i de senaste affärerna gjorda i mars/april i år det ner till runt 3,5 procent. Alltså tydliga tecken på att marknaden är beredd att betala mer för nyproducerade hyreshus i bra lägen.

– Vi ser en trend att differensen i direktavkastning mellan äldre och nyproducerat bestånd har krympt, vilket är ett tecken på att marknaden allt mer ser nyproducerat som en långsiktig bra affär, säger Jan Tärnell, affärsområdeschef Värdering & Analys på Svefa.

En del av drivkraften till att bygga nya hyresbostäder är just att få lite bättre avkastning eftersom en reglerad marknad gör det svårt att få upp hyrorna i det äldre beståndet. Skillnaden brukar ligga mellan 0,5 till 1 procents direktavkastning till de nya husens fördel. Om den krympta differensen i framtiden kommer att avspegla sig i ökande priser för äldre bostäder är ännu för tidigt att avgöra.

En marknad som Svefa sett en viss avmattning i är investeringar miljonprogrammens områden. Tidigare stort intresse har pressat direktavkastningskraven till så pass låga nivåer att det blivit allt svårare att hitta intressanta investeringsobjekt.

– Vår bedömning är att direktavkastningskraven har börjat nå sin botten. Värden har gått upp och investerare ser projektrisker när man inte riktigt vet hur stora insatser renoveringar kan kosta och dessutom osäkerhet kring vad hyresförhandlingarna kan leda till för hyror. Då är risken lägre för nyproduktion, säger Jan Tärnell.

Läs rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]