Publicerat 11 mars, 2021

Diös styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Diös kallas till årsstämma tisdagen den 13 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Stämman kommer att direktsändas på bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,30 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 1,65 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Anders Nelson, Ragnhild Backman, Eva Nygren, Peter Strand, Tobias Lönnevall och Bob Persson. Omval föreslås av Bob Persson till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]