Publicerat 12 februari, 2021

Diös redovisar små förändringar av hyresintäkter och förvaltningsresultat, fördubblar utdelningen

Fastighetsbolaget Diös redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 472 miljoner kronor (468), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 295 miljoner kronor (292), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 229 miljoner kronor (231), en minskning med 0,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 554 miljoner kronor (319).

Resultatet efter skatt blev 438 miljoner kronor (258), en ökning med 69,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,26 kronor (1,92), vilket innebär en ökning med 69,8 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 3,30 kronor (1,65).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 79,70 kronor (73,40).

Diös, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter4724680,9%
Driftöverskott2952921,0%
Förvaltningsresultat229231-0,9%
Resultat före skatt55431973,7%
Nettoresultat43825869,8%
Resultat per aktie, kronor3,261,9269,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor79,7073,408,6%
Utdelning per aktie, kronor3,301,65100,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]