Publicerat 23 oktober, 2020

Diös ökade förvaltningsresultatet med 7,5 procent i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Diös redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 398 miljoner kronor (391), en ökning med 1,8 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 335 miljoner kronor (312), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 271 miljoner kronor (252), en ökning med 7,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 283 miljoner kronor (378). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 10 miljoner kronor (125) och värdeförändring på räntederivat med 2 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev 229 miljoner kronor (299), en minskning med 23,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,72 kronor (2,19), vilket innebär en minskning med 21,5 procent mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NRV, per aktie steg till 75,70 kronor (71,20) per den 30 september.

- Med ödmjukhet för rådande situation kan vi konstatera att vår handlingskraft har varit avgörande för att tredje kvartalets resultat är så starkt. Vår nettouthyrning om 42 miljoner kronor för perioden, och 13 miljoner kronor för kvartalet, är en bra temperaturmätare på våra aktiviteter och vår stabila marknad. Efterfrågan på kontor i attraktiva lägen är fortsatt stor, likväl som för bostäder, och vi ser goda möjligheter att ta en starkare position och göra fler lönsamma affärer i dessa segment, skriver bolaget i delårsrapporten.

- Pandemin lämnar ingen oberörd. Trender snabbas på och nya trender skapas och där gäller det att med effektivitet och mod navigera mot uppsatta mål. Vi levererar ett starkt resultat i tredje kvartalet och en positiv nettouthyrning. När vi blickar framåt ser vi många möjligheter att skapa långsiktiga värden för våra städer, våra hyresgäster och våra aktieägare, säger vd Knut Rost.

Diös, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter3983911,8%
Driftöverskott3353127,4%
Förvaltningsresultat2712527,5%
Resultat före skatt283378-25,1%
Nettoresultat229299-23,4%
Resultat per aktie, kronor1,722,19-21,5%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor75,7071,206,3%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]