Publicerat 23 april, 2021

Diös ökade förvaltningsresultatet med 1 procent under första kvartalet

Fastighetsbolaget Diös redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 483 miljoner kronor (478), en ökning med 1,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 290 miljoner kronor (290) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 231 miljoner kronor (229), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 658 miljoner kronor (240).

Resultatet efter skatt blev 522 miljoner kronor (189), en ökning med 176,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,86 kronor (1,42), vilket innebär en ökning med 171,8 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 84,4 kronor (75,1).

Diös, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter4834781,0%
Driftöverskott2902900,0%
Förvaltningsresultat2312290,9%
Resultat före skatt658240174,2%
Nettoresultat522189176,2%
Resultat per aktie, kronor3,861,42171,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor84,475,112,4%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]