Publicerat 5 juli, 2021

Diös ökade förvaltningsresultatet kraftigt under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Diös redovisar ett kraftigt ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 504 miljoner kronor (450), en ökning med 12,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 353 miljoner kronor (299), en ökning med 18,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 288 miljoner kronor (229), en ökning med 25,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 555 miljoner kronor (75). Resultatet efter skatt blev 435 miljoner kronor (57), en ökning med 663,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,22 kronor (0,42).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 84,9 kronor (73,8).

Diös, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter50445012,0%
Driftöverskott35329918,1%
Förvaltningsresultat28822925,8%
Resultat före skatt55575640,0%
Nettoresultat43557663,2%
Resultat per aktie, kronor3,220,42666,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor84,973,815,0%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]