Publicerat 14 februari, 2023

Diös minskar förvaltningsresultatet, sänker utdelningen (uppdatering)

(mer info om förvaltningsresultat, utdelning och vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Diös redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna ökade med 13,6 procent till 568 miljoner kronor (500).

Driftnettot uppgick till 365 miljoner kronor (321).

Förvaltningsresultatet uppgick till 213 miljoner kronor (250). I jämförbart bestånd minskade förvaltningsresultatet med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -347 miljoner kronor (884). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -13 miljoner kronor (15).

Resultatet före skatt var -147 miljoner kronor (1 149).

Resultatet efter skatt blev -113 miljoner kronor (965).

I utdelning föreslås 2,00 kronor per aktie (3,52). Utbetalningen ska ske vid fyra tillfällen och vara jämnt fördelad. Den sänkta utdelningen motiveras av att bolaget vill värna en stark balansräkning samt ha möjlighet att nyttja kommande affärsmöjligheter.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 100,5 kronor (97,7).

För 2023 planerar Diös en indexuppräkning på 10,9 procent, vilken enligt vd Knut Rost kommer att medföra en påverkan för hyresgästerna.

“Dock ser vi att våra hyresgäster är väl rustade för detta och sett till inbetalningarna för första kvartalet 2023 så följer det samma betalningsmönster som för 2022”, säger Rost.

Diös, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter56850013,6%
Driftöverskott36532113,7%
Förvaltningsresultat213250-14,8%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-347884
Värdeförändringar derivat, totalt-1315
Resultat före skatt-1471 149
Nettoresultat-113965
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor100,597,72,9%
Utdelning per aktie, kronor2,003,52-43,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]