Nu är det klart att det blir Diös som köper Norrvidden. Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor till 11,1 miljarder kronor.
Publicerat 22 september, 2011

Diös köper Norrvidden

Nu är det klart att det blir Diös som köper Norrvidden. Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor till 11,1 miljarder kronor.

Diös har idag tecknat avtal med Skrindan om förvärv av Norrvidden. Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 5,8 miljarder kronor. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 mkr till 1 263 mkr.

[ Annons ]

– Sammanslagningen av Norrvidden och Diös känns väldigt naturligt. Kombinationen bildar den betydande fastighetsaktören som den Norrländska marknaden behöver. Marknadspositionen på våra orter stärks kraftfullt och ger oss en viktig roll som aktiv partner till samhällets och näringslivets utvecklingsfrågor, säger Diös VD, Christer Sundin.

– Andra positiva effekter är att de båda bolagen kompletterar varandra mycket väl vilket skapar en kompetensmässigt stark organisation som är till gagn för samtliga intressenter, avslutar Christer Sundin.

Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets.

Förvärvet finansieras huvudsakligen genom en fullt garanterad nyemission om cirka 1,1 mdkr samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om cirka 4,5 mdkr.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]