Publicerat 14 maj, 2020

Diös kallar till årsstämma den 16 juni

Aktieägarna i fastighetsbolaget Diös kallas till årsstämma den 16 juni i Östersund. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,65 kronor per aktie för 2019.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av sex ledamöter, innebärande omval av styrelseledamöterna Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson, Eva Nygren och Peter Strand samt nyval av Tobias Lönnevall som styrelseledamot och omval av Bob Persson som styrelseordförande. Tobias Lönnevall representerar Nordstjernan. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt bemyndigande att emittera nya aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]