Publicerat 3 juli, 2020

Diös förvaltningsresultat sjönk med 11 procent i andra kvartalet, substansvärdet steg

Fastighetsbolaget Diös redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet. Substansvärdet steg samtidigt. Bolaget rapporterar minskad nettovinst.

De totala intäkterna steg till 450 miljoner kronor under andra kvartalet (464), en minskning med 3,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 299 miljoner kronor (315), en minskning med 5,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 229 miljoner kronor (257), en minskning med 10,9 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 75 miljoner kronor (329).

Resultatet efter skatt blev 57 miljoner kronor (263). Resultat per aktie hamnade på 0,42 kronor (1,93), vilket innebär en minskning med 78,2 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg til 73,80 kronor per aktie (68,70) per den 30 juni.

Diös, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter450464-3,0%
Driftöverskott299315-5,1%
Förvaltningsresultat229257-10,9%
Resultat före skatt75329-77,2%
Nettoresultat57263-78,3%
Resultat per aktie, kronor0,421,93-78,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor73,868,77,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]