[ Annons ]

Kammarrätten i Sundsvall godkänner inte de fastighetsaffärer som bolaget Norrvidden (nu Diös) gjorde under 2005. Rätten anser att de skedde till underpris för att få ner skatten och Skatteverkets krav på upptaxering med 246 miljoner kronor kvarstår.
Publicerat 28 september, 2015

Diös förlorade även i Kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall godkänner inte de fastighetsaffärer som bolaget Norrvidden (nu Diös) gjorde under 2005. Rätten anser att de skedde till underpris för att få ner skatten och Skatteverkets krav på upptaxering med 246 miljoner kronor kvarstår.

Redan 2013 dömdes Diös (som tog över Norrvidden 2011) att betala 79 miljoner kronor i extra skatt, men ärendet har överklagats först till förvaltningsrätten och sedan även till Kammarrätten.

[ Annons ]

Anledningen till Skatteverkets beslut var att man ansåg att fastighetsbolaget ägnat sig åt skatteflykt. Flera fastigheter hade köpts och sålts mellan olika företag som fastighetsbolaget ägde. Skatteverket skrädde inte orden i sitt yrkande: ”Fastigheterna har genom konstlade och helt meningslösa transaktioner förts runt inom koncernen för att olika skatteregler skulle kunna utnyttjas”.

Domen i Kammarrätten upptaxerar Diös inkomster för 2006 med exakt 245 865 831 kronor.

Diös har ännu inte kommenterat domen i Kammarrätten men skrev i årsberättelsen 2013 med anledning av att förvaltningsrätten biföll Skatteverket: ”Domen innebär att det skattemässiga resultatetför Norrvidden Norrland AB för taxeringsåret 2006 ökar med 246 mkr, vilket innebär en ökad skattekostnad inklusive avgifter om 79 mkr. Frågan är hanterad i det överlåtelseavtal som är tecknat mellan köparen och säljaren av Norrvidden där säljaren har det fulla ansvaret för tillkommande skatter och avgifter hänförliga till ovanstående transaktioner, vilket innebär att det inte uppstår någon resultateffekt i Diös.”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]