Publicerat 4 juni, 2021

Diös etablerar MTN-program om 3,5 miljarder kronor för obligationslån

Fastighetsbolaget Diös har etablerat ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Diös Fastigheter har sedan tidigare i samråd med Handelsbanken etablerat ett grönt finansieringsramverk. Det ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet.

Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och kommer tillsammans med Danske Bank och Swedbank agera emissionsinstitut.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]