[ Annons ]

Till 2017 ska Diligentias samtliga fastigheter vara miljöinventerade enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Fram till idag är har bolaget, inventerat cirka hälften av beståndet.
Publicerat 4 december, 2014

Diligentia miljöinventerar alla sina fastigheter

Till 2017 ska Diligentias samtliga fastigheter vara miljöinventerade enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Fram till idag är har bolaget, inventerat cirka hälften av beståndet.

För att få en tydlig bild av en enskild fastighets miljöstatus och att se hur den kan förbättras ska Diligentia miljöinventera sina fastigheter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad som drivs av Sweden Green Building Council (SGBC).

[ Annons ]

I inventeringsprocessen ingår 14 eller 15 indikatorer som ska mätas, beroende på om det är en befintlig eller en ny byggnad. Några av dem är energianvändning, ljudmiljö, dagsljusinsläpp och radon. Efter mätningarna sammanställs resultaten och förbättringsåtgärder kan vidtas inför en eventuell certifiering enligt Miljöbyggnad Guld, Silver eller Brons.
– Vi har ett tätt samarbete med SGBC när det gäller hållbarhetsfrågor och utvecklingen av byggnader och stadsdelar, säger Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef, Diligentia. Att inventera och miljöcertifiera våra fastigheter är inte bara viktigt för oss, utan vi vill verka som ett gott föredöme för fastighetsägare och Sveriges fastighetsbransch som helhet. Detta ser vi som ett steg, att på lång sikt lyfta hållbar fastighets- och stadsutveckling till en högre nivå, Hållbarhet 2.0, avslutar Lundborg.

I november 2014 certifierades sju av Diligentias fastigheter enligt Miljöbyggnad, tre skolor i Malmö, tre kontor i Stockholm/Sundbyberg samt en påbyggnation av hotellet Scandic Rubinen i Göteborg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]