[ Annons ]

Bild: White.
Publicerat 28 maj, 2020

Digitalt verktyg ska underlätta återbruk

Återbruk blir allt vanligare, särskilt när tillväxttakten har dämpats och klimatmål ska mötas. Det tar arkitektbyrån White fasta på och skapar det nya digitala verktyget White Recapture, som med hjälp av 3D-scanning inventerar en byggnads återbrukspotential inför ny- och ombyggnationer.

Att ta reda på om en byggnad har återbrukspotential har hittills varit en analog och tidskrävande process. Men enligt White ska Recapture ändra på det. En digital kopia av byggnaden upprättas, samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Återbrukspotentialen kartläggs och noteras i den digitala modellen. På så vis har en tidigare komplex och analog process blivit digital och transparent. Kombinationen av digitalisering och specialistkompetens gör tjänsten unik.

– Med hjälp av våra miljöspecialister, antikvarier och arkitekter möjliggör vi ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Vi integrerar återbruk i designprocessen och därmed gör vi det enklare för våra beställare att genomföra återbruk i stor skala. Det skapar också förutsättningar för dem att uppnå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor, säger Niklas Eriksson, erbjudande ägare av White Recapture.

[ Annons ]

Eftersom informationen är digital är det även möjligt att föra kunskapen vidare genom de olika stegen av projektet och tillgängliggöra informationen för alla som arbetar med modellen under projektets gång.

Utöver att på ett kostnadseffektivt sätt fastställa byggnadens återbrukspotential och optimera återbruksprocessen arbetar White även med att upprätthålla digitala kopior av fastigheter. Således kan bolaget stötta fastighetsägare genom att kontinuerligt uppdatera den digitala modellen. Då har de alltid en uppdaterad och funktionell modell av fastigheten och behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram nya relationshandlingar för framtida ny- eller ombyggnationer.

– Vi ser ett stort behov på marknaden av att skala upp återbruk och nu har vi skräddarsytt ett erbjudande för just det syftet. Vi är redan igång med vår första affär och har en dialog med flera intresserade fastighetsutvecklare som ser potentialen och fördelarna med White Recapture, säger Niklas Eriksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]