[ Annons ]

Med en reglerad standard för digitalt informationsutbyte kan det bli billigare, snabbare och enklare att planera nya bostäder. Nu utreds behovet. Foto: Lantmäteriet
Publicerat 2 januari, 2017

Digitalisering ska göra bostadsplanering billigare

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att snabba på digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att göra det snabbare, enklare och billigare att planera för nya bostäder.

Lantmäteriet har sedan tidigare inom ramen för regeringens program Digitalt först uppdraget att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

[ Annons ]

Som ett tillägg har nu regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för att göra det enklare att utbyta information digitalt när nya bostäder ska planeras och byggas. Lantmäteriet ska lämna förslag på nödvändiga lagändringar och redovisa vilka hinder som finns för digitalt informationsutbyte.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]