[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 11 december, 2017

”Digitalisering förändrar företagandet i grunden”

Digitaliseringen kommer helt att förändra fastighetsföretagandet. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo i sin ledare. Än så länge har branschen bara tagit de första digitala stegen. Nu gäller det att vara förberedd när branschen förändras i grunden.

E-handelns kraftiga tillväxt och de förändringar som den fört med sig för fastighetsföretag med köpcentrum, handel- och logistiklokaler är bara första steget. När digitaliseringen på allvar når fastighetsbranschen kommer det leda till att den nuvarande affärslogiken ställs helt på ända.

[ Annons ]

Flexibla och individuella lösningar kommer att bli den nya normen. Det kommer i sin tur ställa helt nya krav på fastighetsföretag, men öppnar samtidigt upp för fastighetsbranschen att utveckla sin affär. Det är den tydliga slutsatsen som framkommer i en rapport som Fastighetsägarna Stockholm nyligen tagit fram kring digitaliseringens betydelse för fastighetsbranschen och hur man som fastighetsägare kan förbereda sig.

Men har inte digitaliseringen redan kommit till fastighetsbranschen? Jo, men det vi nu ser hända på bred front inom många fastighetsföretag är enbart de första stegen. När en bransch digitaliseras brukar det vanligen ske i tre tydliga steg.

I första steget används digitaliseringen för att förbättra effektiviteten inom den egna verksamheten genom att det blir enklare att samla in data. Hit har redan en stor del av fastighetsföretagen kommit. Man utnyttjar all den kunskap som blivit tillgänglig och fattar kvalificerade beslut för att förbättra förvaltning och kundkommunikation.

För att bli framgångsrik gäller det att vara förberedd och välja spår i digitaliseringen.

Reinhold x 3

Besinning

Byggandet bromsar in. Nu krävs att finansdepartementet besinnar sina skatteförslag, annars tvärnit.

#metoo

Sorgligt att #metoo-kampanjen ska behövas. Vi män borde veta bättre och handla bättre!

Uthållighet

Höst och november får man helt enkelt lägga på uthållighetskontot.

Det andra steget i digitaliseringen innebär att det skapas nya kundlösningar inom ramen för den befintliga affärslogiken. Här handlar det om att e-handeln förändrar behovet av handelslokaler, att nya arbetssätt påverkar behovet av kontorsyta men också hur olika plattformstjänster som Airbnb förändrar hotellverksamhet, samåkningstjänster som minskar parkeringsbehov eller olika tjänster för återanvändning, utlåning eller bortforsling som förändrar behov av förvaring. Allt detta har redan eller kommer inom en snar framtid innebära att både människors beteenden och hur vi använder olika fastigheter förändras.

I det tredje och sista steget i digitaliseringen ställs den rådande affärslogiken helt på ända genom att nya aktörer löser allt detta med nya, individuella och billigare lösningar. Det är detta som ligger framför fastighetsbranschen. Precis som musikbranschen och resebranschen redan förändrats i grunden av digitaliseringen, kommer det helt att förändra synen på hur man som fastighetsägare bedriver sin affär.

För att bli framgångsrik gäller det att vara förberedd och välja spår i digitaliseringen. Ska man som fastighetsföretag enbart tillhandahålla en yta, utveckla boendet eller lokalen genom samarbete med andra aktörer, driva egna plattformar för tilläggstjänster eller till och med komplettera erbjudandet med att producera egna tjänster? Oavsett vägval kommer fastighetsägare vara tvungna att både förstå och anpassa sina tjänster och utbud efter kundernas behov. Det kommer öppna upp för många nya affärsmöjligheter.

För Fastighetsägarna som branschorganisation är det en självklarhet att vi ska dra nytta av de fördelar som digitaliseringen för med sig – på samma sätt som vi förändrat och utvecklat fastighetsföretagandet inom hållbarhet, stadsutveckling och miljöfrågor. Vi ska ge fastighetsföretag förutsättningar att ligga långt framme och kunna anpassa sig till det nya affärslandskapet. Det är vårt löfte till dig som medlem.

Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]