[ Annons ]

Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem, hoppas att satsningen ska leda till bättre sopsortering, mindre restavfall samt lägre kostnader. Foto: Höganäshem
Publicerat 23 mars, 2022

Digitala miljörum en vinnare

Sensorer i avfallskärlen har gett 40 procent mindre avfall visar ett miljöprojekt hos Höganäshem. Nu digitaliserar bolaget alla sina miljörum.

Totalt handlar det om 40 miljörum och 550 avfallskärl. Satsningen, som görs genom ett samarbete med Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) och Bintel, följer digitalt hur snabbt de olika kärlen fylls. Då kan fysiska insatser i kombination med nivåmätning göras för att undvika överfulla kärl, nedskräpning och onödiga mängder restavfall. När exempelvis kärlen för plast- och pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart och alltså eldas upp helt i onödan

Rent tekniskt fungerar det genom att en sensor i varje kärl mäter mängden avfall. När det är fullt går en signal till NSR, som då snabbt kan komma och tömma kärlen.

[ Annons ]

– På så sätt får vi reda på tömningsfrekvensen, vilket gör att NSR bara behöver åka när det behövs. Då blir det mer kostnadseffektivt både för oss och för hyresgästerna. Dessutom blir även koldioxidutsläppen från sopbilarna mindre, så det är mycket ”win-win” för alla, säger Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem.

Generellt står hantering av restavfall (brännbart) för en av de största kostnaderna vad gäller avfallshantering – en kostnad som kommer att fortsätta öka i takt med att kostnaden för koldioxidutsläpp blir allt högre. 2020 genomförde därför Höganäshem ett testprojekt där man digitaliserade två soprum, totalt 28 kärl. Den data som samlades in visade tydligt att rummen inte var dimensionerade utifrån kundens behov. De åtgärder som sattes in resulterade i en minskning av avfall med 40 procent, och en lika stor minskning i koldioxidutsläpp. Dessutom har hyresgästerna blivit mycket bättre på att sortera, enligt  Anders Nordberg.

Projektet kommer att pågå fram till december 2023 och därefter utvärderas, med förhoppningen att man kommer se en fortsatt minskning av brännbart avfall och därmed lägre kostnader såväl som Co2-utsläpp.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]