[ Annons ]

Publicerat 18 februari, 2016

Digitala lösningar ska öka byggtakten

Lantmäteriet har fått uppdraget av regeringen att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess genom att hitta digitala lösningar för plan- och byggprocessen.

I nära samarbete med Boverket ska Lantmäteriet främja digital förnyelse genom att byggherrar, myndigheter och andra intressenter ska kunna dela information och samverka digitalt.

[ Annons ]

Uppdraget innefattar att se till att dessa grupper får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess för att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder.

– Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter, företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder, säger bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan, i en kommentar.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag. Uppdraget till Lantmäteriet följer den linjen och är också ett led av regeringens avsiktsförklaring med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]