Roms eviga skönhet matas snart in i en digital algoritm.
Publicerat 15 november, 2017

Digitala algoritmer skapar städer med skönhet

Nu finns algoritmen som skapar den vackra staden. Det är professor Bin Jiang vid Högskolan i Gävle, som utvecklat en modell för automatiserad stadsplanering.

Den har fått namnet Beautimeter. Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle förklarar att den matematiska modell som inte bara anger varför en design är vacker, utan också hur mycket skönhet den har styrs av två principer: Skallagen och Toblers lag.

[ Annons ]

– De flesta städer och byggnader som byggts under det senaste århundradet är inte hållbara enligt de två lagarna, eftersom de inte blev byggda enligt de två designprinciperna, säger Bin Jiang.

Projektet är inspirerat efter den österrikiske arkitekten och professorn vid University of California i Berkeley, Christopher Alexander. Han arbetat med en metodik som ska ge människor möjligheten att på egen hand formge god arkitektur.

I Alexander-projektet kommer forskarna att utveckla datoralgoritmer för automatisk design, som utformar en levande struktur med hög grad av skönhet och liv. Bin Jiang menar att algoritm han utvecklar kan göra städer och byggnader smartare, mer livliga och mer hållbara.

– Inte bara när det gäller hur de ser ut, utan också hur de fungerar. Verktyget kommer att kunna bedöma om en viss stadsplan skulle göra staden mer hållbar eller mindre hållbar, säger Bin Jiang.

Forskningsrådet Formas har beviljat Alexander-projektet stöd för att utveckla datoralgoritmer för automatisk design.

Tanken är att det ska gå att ta några topologiska strukturer från traditionella stadsplaner som Amsterdam, Venedig eller Rom och låta algoritmerna automatiskt skapa en motsvarande modern variant av dessa stadsplaner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]