[ Annons ]

Foto: Ulf Lodin.
Publicerat 28 juni, 2017

Digital vardagsmat

Råttor som fångas med digitala fällor, hissar som rapporterar sina egna fel och belysning som styr sig själv. Lowtech har blivit higtech i den digitala revolutionen där internet of things flyttar in i huset på riktigt.

Listan på den digitala revolutionens innehåll kan göras lång.

[ Annons ]

Den ska ge nya lösningar för att göra förvaltningen effektivare, sänka energiåtgången och ge nya smarta tjänster till hyresgästerna.

En punkt på den listan är också skadedjursbekämpning.

I ett hyreshusområde i Mörby utanför Stockholm träffar Fastighetstidningen skadedjursteknikerna Mårten Husman och Johan Sjödin från Anticimex som just påbörjat sin arbetsdag.

Längs husväggarna, råttornas vandringsled, står så kallade smarta digitalboxar uppställda.

Hjärtstoppare. Råttans rörelser och kroppsvärme registreras av sensorer och avlivas med en elektrisk stöt. Foto: Ulf Lodin.

När en råtta dyker upp registreras dess rörelser och kroppsvärme av sensorer. Fällan aktiveras när gnagaren gått in i boxen och den avlivas snabbt och smärtfritt med en elektrisk stöt. Gnagaren överförs till en plastpåse i den slutna behållaren. Fällan återställs automatiskt och är redo för nästa fångst.

– Det är en hjärtstoppare i motsats till hjärtstartare, konstaterar Mårten Husman

Så snart en av fällorna reagerar eller dess sensorer märker av gnagaraktivitet, skickas informationen också vidare till Anticimex.

– Vi kan hela tiden via mobilen följa vad som händer. Det gör arbetet så effektivt. Det här är ett fantastiskt jobb och det sker en utveckling hela tiden, konstaterar Mårten.

I det aktuella området har också skadedjurbeståndet sjunkit kraftigt.

Förutom övervakning dygnet runt, så behöver man bara rycka ut vid behov. En tidig indikation om var och när problem uppstår kan ges och det möjliggör riktade åtgärder. Dessutom miljövänligt och fritt från kemikalier.

Skadedjursteknikerna Mårten Husman och Johan Sjödin från Anticimex kan med en snabb koll i mobilen se om fällorna behöver vittjas. Foto: Ulf Lodin.

I och med det digitaliserade systemet kan också all möjlig statistik föras. Exempelvis att 31 600 råttor fångades i norra Stockholm under fjolåret.

Många fastighetsägare har hoppat på den nya trenden och Håkan Kjellberg, teknisk chef skadedjur på Anticimex, tror att det blir fler.

– Tack vare övervakning och automatiserade kontroller kan vi upptäcka skadeverkningar tidigare och det är ju ekonomiskt fördelaktigt på sikt. Jag tror fastighetsägare som tar problemen på allvar är intresserade, skadorna och kostnaderna kan bli mycket stora om råttor biter sönder isolering och så vidare. Att det blir hårdare och hårdare restriktioner kring bekämpningsmedel gör också den här metoden attraktivare, säger han.

Hissar är ett annat område där det pågår en smärre revolution som påverkar fastighetsägarna.

Framtidens hissar kan exempelvis i god tid själva berätta när de behöver byta ut en reservdel. I Stockholm pågår ett globalt pilotprojekt med fastighetsföretaget Humlegården och hissföretaget KONE som intressenter.

Peter Lind, fastighetschef på Humlegården, och Jaako Kaivonen, vd på Kone, på väg upp i hiss som själv meddelar om den börjar krångla. Foto: Ulf Lodin.

Jaako Kaivonen, vd på KONE Skandinavien, talar om en revolution som kommer att förändra hela hissbranschen. Tekniken har utvecklats tillsammans med IBM och bygger på realtidsdata som ska ge smartare hissar med färre stopp, färre driftstopp, färre fel och detaljerad information om underhållsarbeten. Systemet gör det möjligt att samla stora mängder data från hissensorer som övervakar, analyserar och visas i realtid, vilket ska förbättra prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

– För oss handlar det om att involvera och samarbeta med kunderna i utvecklingen. Det är vägen till framgång och framtidens hissar, säger Jaako Kaivonen.

Peter Lind, fastighetschef på Humlegården konstaterar att det handlar om att förbättra tillvaron för kunden.

– Att stå och vänta på en hiss är otroligt frustrerande. Kan vi minimera oplanerade stopp och öka den tekniska livslängden på hissarna så ska vi göra det, säger Peter Lind.

Han anser att vi ska ha en mer avslappnad attityd till digitaliseringens effekter.

– Jag tror inte att man ska göra det märkvärdigare än det är. Digitaliseringen ska ju förbättra och utveckla kontakten med kunden. Men det innebär ju inte att man aldrig ska träffas. När man gör upp om ett hyresavtal kan det ju vara ett lämpligt tillfälle att träffas exempelvis. Det handlar ju inte om att det ska bli omänskligt, tvärtom kan det öka och förenkla kommunikationen mellan människor, säger Peter Lind.

Bättre livsmiljö och ökad kvalitet för kunderna är målet. Humlegården använder sig också av en app för ärendehantering där man kan anmäla fel men också skicka med bild för att underlätta för den som ska rycka ut.

– Det är en annan sak som gör det bättre för kunden och det blir enklare för oss att skicka rätt tekniker med rätt utrustning, säger Peter Lind.

Just användandet av appar har närmast exploderat. Appsales som har en stor andel av Sveriges största fastighetsägare som kunder har sett en rekordtillväxt av mobila fastighetsappar.

– Det är en marknad som på kort har mognat från att tidigare handlat mest om lek och spel, säger Carsten Sparr, vd för Appsales.

Idag används appar i första hand för kommunikation, internt och med hyresgäster samt felanmälan och bokning av tvättstugan och sådant.

Rekrytering, krishantering och olika typer av projekt är andra områden där appar är användbara. Och det är nog ingen dålig gissning att det också kommer inom områden som vi inte känner till idag.

Kostnadsutvecklingen är en starkt bidragande orsak till den växande marknaden.

– Idag finns de bakomliggande koderna och designen via exempelvis RMAD (rapid mobile app development) så därför kan du nu skapa en app på två veckor som kanske tidigare tog två år. Det blir betydligt billigare, säger Carsten Sparr.

Belysning är ytterligare ett exempel på ett område som är under stark förändring.

Från en app i mobilen kan man styra allt ljus, anpassa det efter de behov som finns i varje rum och med variation under dygnets timmar. Philips Lighting är ett av de företag som arbetar med framtidens belysning.

– IoT (internet of things)-lösningar kan ge energibesparingar på upp till 80 procent, och IoT kan också ge bättre arbetsmiljö på kontoren, säger Kasper Jœrgensen kommunikationsrådgivare.

Kim Lyngaae, nordisk servicechef på företaget tror att belysningen i framtiden mer kommer att betraktas som en tjänst som har en fysisk produkt och löpande service.

– Min långsiktiga målsättning är att vi ska tänka på belysning som en tjänst, och att vi slutar se ljus som bara en ljuskälla som lyser upp möteslokalen. Då kommer vi så småningom att få ännu bättre, energieffektiv och miljövänlig belysning till samma pris. Det finns en hel del paralleller mellan den utveckling IT-branschen genomgick för tio år sedan, och det som händer i belysningsbranschen idag, säger Kim Lyngaee.

Att hänga med i utvecklingen är något som Peter Lundstedt, fastighetsdirektör i Willhem, som förvaltar cirka 25 000 hyreslägenheter i Syd- och Mellansverige, också är inne på.

En fastighet på Blidvädersgatan i Biskopsgården i Göteborg, byggd 1956, blev tidigare i år korad till Sydsveriges smartaste fastighet i samband med fastighetsmässan.

Med det vill Willhem visa att det går att använda modern teknik och skapa ”tänkande hus” också i gamla fastigheter. Han använder en bilmetafor.

En bil från 1956 kan fortfarande gå på våra gator men då har många uppgraderingar gjorts under resans gång. Gamla fastigheter, däremot, har inte uppgraderats i någon högre grad.

– Titta på bilar. En bil från 1956 kan fortfarande gå på våra gator men då har många uppgraderingar gjorts under resans gång. Gamla fastigheter, däremot, har inte uppgraderats i någon högre grad, säger han.

Närvarostyrd LED-belysning, egenproducerad energi från solceller, smarta tjänster till hyresgäster i form av en mobil app, digital trapphusdisplay för meddelanden och tvättstugebokning och uppkopplade temperaturgivare i varje lägenhet som ger ett bättre inomhusklimat är något av det som nu finns i fastigheten från 1956.

Enkel vardag, smart energi och digital förvaltning är de ledord som används i Willhem. Han tror att hela branschen behöver komma ikapp utvecklingen i andra branscher.

– Se på banksektorn hur de jobbar så att kunderna idag kan sköta många bankärenden själva. Det är dags att vi också når nästa nivå, säger Peter Lundstedt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]