[ Annons ]

Sura kollegor och snuskiga toaletter är mest upprörande på kontoret. Dessutom irriterar sig en av tre på fjäskande för chefen. Det visar årets kontorsbarometer.
Publicerat 7 juni, 2013

Detta irriterar mest på kontoret

Sura kollegor och snuskiga toaletter är mest upprörande på kontoret. Dessutom irriterar sig en av tre på fjäskande för chefen. Det visar årets kontorsbarometer.

 Kontorsbarometern från Vasakronan undersöker svenskarnas kontorsvanor och åsikter om arbetsmiljön. Över 2 000 personer i hela landet har deltagit i den senaste undersökningen.

[ Annons ]

De största irritationsmomenten i kontorsmiljön är ventilationen med 43 procent följt av den allmänna ljudnivån samt möbler som är ergonomiskt felaktiga. Yngre har större krav på kontorsmiljön och irriterar sig allmänt mer än sina äldre kollegor. En femtedel av 18-30-åringarna irriterar sig mest på dålig lukt i lokalen.

– Retar du dig på något på jobbet är du långt ifrån ensam. Det är påfrestande att jobba i en miljö med olika störningsmoment, till exempel röster och småljud från ventilation och apparater. Vi blir irriterade, trötta och får svårt att koncentrera oss. Om kontorsmiljön har en bra utformning mår vi bättre och blir mer kreativa och inspirerade. Då trivs vi på jobbet och presterar bättre, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Inte bara kontorsmiljön stör utan även kollegorna. Det som toppar förargelseväckande beteenden på kontoret är kollegor med negativ attityd till arbetet. Det följs av kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten och därefter de som fjäskar för chefen. Chefer upprörs mer av negativ attityd och kollegor som inte levererar resultat eller kommer för sent. Kvinnor irriterar sig mer än män på kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten.

– Vill du vara en omtyckt kollega ska du ha en positiv attityd till arbetet. Det är något som går hem hos både chefer och övriga medarbetare. Men om du blir irriterad på något så har du alltid ett val – säg det eller glöm det. Problemet är antingen så kritiskt att du bör ta itu med det, eller så får du bestämma dig för att inte störa dig på det. Det är viktigt att inte bara visa irritation, utan att vara konstruktiv, säga vad man tycker och ha ambitionen att hjälpa till och förbättra, säger Cecilia Söderström.

Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2 025 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i september 2012 av United Minds.

Vad stör mest på kontoret? Här är hela listan:

Vad irriterar du dig mest på i din kontorsmiljö på jobbet? Fritt antal svarsalternativ. 

Ventilationen (ljud, för kallt/varmt, dragigt) 43%
Den allmänna ljudnivån 24%
Ergonomiskt felaktiga möbler/arbetsverktyg 19%
Solinstrålning 17%
Dålig mobiltäckning 16%
Mobiltelefonsignaler 13%
Belysningen (för ljust eller mörkt) 13%
Dålig lukt i lokalen 12%
Grannar i angränsande kontor/lägenheter 10%
Trafiken utanför 5%
Ljud från toaletten 4%
Annat 4%
Inget av ovanstående 17%
Vet ej/kan ej svara 2%

Vilka beteenden på kontoret irriterar och upprör dig mest? Fritt antal svarsalternativ.

Kollegor med negativ attityd till   arbetet 48%
Kollegor som inte lämnar rent efter sig   på toa 42%
Kollegor som fjäskar för chefen 33%
Kollegor som inte levererar resultat 33%
Kollegor som grupperar sig mot andra 31%
Kollegor som kommer för sent 31%
Kollegor som pratar högt i telefon 25%
Kollegor som kommer oförberedda till   möten 24%
Kollegor som luktar svett 23%
Kollegor som pratar högt i allmänhet 21%
Kollegor som aldrig berömmer andra 16%
Kollegor med illaluktande andedräkt 14%
Kollegor som blir för berusade på   personalfester 13%
Musik som spelas för högt 12%
Kollegor som ogenerat pratar om sitt   privatliv 10%
Ostädade skrivbord 9%
Kollegor med slarvig klädsel 5%
Kollegor med utmanande klädsel 4%
Kärleksrelationer mellan kollegor 4%
Inget av ovanstående 9%
Vet ej/kan ej svara 3%

Hur sitter du på din arbetsplats idag?

Eget rum 42%
Öppet landskap (>5 pers) 27%
Storrum (2-5 pers) 26%
Ingen fast arbetsplats 4%
Inget av ovanstående 1%

Om du fick välja fritt, hur skulle du helst vilja sitta?

Eget rum 64%
Storrum (2-5 pers) 20%
Öppet landskap (>5 pers) 10%
Ingen fast arbetsplats 3%
Inget av ovanstående 1%
 Vet ej/kan ej svara 2%

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]