Publicerat 6 juli, 2016

Detta händer i Almedalen på torsdag

(ARTIKELN UPPDATERAS) I Almedalen har du chansen att djupdyka in i alla möjliga samhällsfrågor och ställa dina egna frågor till makthavarna. Här har redaktionen samlat några utvalda evenemang som äger rum under torsdagen för dig som är intresserad av bostads- och samhällsbyggarfrågor.

Hållbar stadsutveckling i praktiken. Modeller för samverkan och resultat

[ Annons ]

Arrangör: NCC
Tid: 10:15 – 10:50
Plats: Strandvägen, H506 (NCC Dome of Visions)
Mer info

Stockholm, Göteborg och Malmö har olika sätt att arbeta med stadsutveckling. Hur bygger man modeller för samverkan mellan kommun och entreprenör som utgår från kommunens förutsättningar, siktar mot kommunens vision och är hållbar i alla led?

Medverkar gör bland andra Johanna Hult Rentsch, regionchef väst, NCC Property Development, Anders Tojkander, regionchef syd, NCC Property Development och Olle Forsberg, regionchef stockholm, NCC Property Development.

 

 

Social hållbarhet – hur får vi det att hända på riktigt?

Arrangör: Statens konstråd, Älvstranden Utveckling
Tid:  08:45 – 10:00
Plats: Strandgatan 16A
Mer info

Social hållbarhet har blivit modeord när det haglar initiativ till storskaliga bostadsbyggen och renoveringar. Men skyttegravar och olika världsbilder hindrar utvecklingen. Samtidigt arbetar konstnärer med metoder som löser knutar. Dags att sluta debattera och stärka stadsutvecklingen tillsammans.

Vad behövs för att vi ska kunna kavla upp ärmarna och tillsammans hitta sätt att få det att hända på riktigt? Det första av två samtal om vägar framåt inom stadsutveckling.

Medverkar gör bland andra Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Karolina Skog, miljöminister, Jonas Nygren, tillträdande förbundschef för Hyresgästföreningen och Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd.

 

Hur fungerar det svenska hyressystemet?

Arrangör: Veidekke
Tid: 09:00 – 11:00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 (Erlanderska rummet)
Mer info

Det svenska hyressystemet befinner sig ständigt i den bostadspolitiska debattens epicentrum. Enligt vissa är det en garant för rättvisa och rimliga hyror. Enligt andra bidrar det till en dysfunktionell bostadsmarknad med svarta kontrakt och bristande rörlighet. I en aktuell akademisk uppsats analyseras det svenska hyressättningssystemet med särskilt fokus på presumerade och bruksvärdessatta hyror. En av flera slutsatser är att nyordningen med presumtionshyror fått begränsad betydelse och endast marginellt bidragit till att reformera hyresmarknaden. Hur fungerar hyressystemet idag och hur bör det reformeras framåt?

Bland de medverkande i seminariet är förutom moderatorn Stefan Attefall (före detta bostadsminister) Maria Pleiborn, Bostadsmarkandsexpert och demograf, WSP, Mariell Juhlin, Chefsekonom, Hyresgästföreningen och Tomas Ernhagen, Chefsekonom, Fastighetsägarna.

 

Byggemenskaper – den nya vägen till mångfald i stadsutvecklingen

Arrangör: Föreningen för Byggemenskaper
Tid: 12:00 – 12:45
Plats: Strandgatan 16A (Arkitekturträdgården)
Mer info
För att skapa större sociala värden i staden bör dess invånare ges möjlighet att driva stadsutvecklingen istället för att vara dess offer. Det som framför allt behövs är att anpassa kommunernas markanvisningar också för mindre aktörer såsom byggemenskaper.

Genom att skala ner enskilda byggprojekt och processtider ges möjligheter för helt andra aktörer att utveckla staden, vilket leder till en större mångfald av nya bostäder och stadsområden. Byggemenskaper är exempel på processer där invånare kan bygga utifrån sina behov och drömmar, och tillsammans med kommun och andra grupper skapa framtidens stadsväv.

Medverkar gör bland andra Ulf Kamne (MP), ordförande i Byggnadsnämnden i Göteborg, Erik Slottner (KD), ledamot i Stockholms Stadsbyggnadsnämnden och Elin Olsson (MP), exploateringsnämnden Stockholm.

 

Hur löser vi arbetskraftsbristen och utanförskapet när vi renoverar miljonprogrammet?

Arrangör: Icopal
Tid: 10:15 – 12:00
Plats: Sal B14, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Mer info

Miljonprogramsområdena präglas ofta av olika former av sociala problem. När det nu är dags att renovera är det viktigt att vi tar socialt ansvar, arbetar med integrationsproblematiken och söker efter miljöanpassade lösningar. För att klara detta måste de boende integreras i renoveringsarbetet.

Hans Månsson inleder med att tala om goda exempel på Icopals arbete vid renoveringar av miljonprogramområden. Anna Heide, integrationsexpert hos SABO, talar om hur allmännyttan kan genomföra renoveringar på olika nivåer, involvera de boende vid renoveringar, samt sociala klausuler vid upphandling. Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiska talesperson ger en reflektion över vad politiken kan bidra med och behovet av socialt ansvarstagande och integrationsarbete vid renovering av miljonprogramsområden.

 

 

Hur kan smart teknik bidra till ett hållbart boende?

Arrangör: Willhem
Tid: 14:00 – 14:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 (Aktuell Hållbarhet Arena)
Mer info

Seminariet utgår från Biskopsgården i Göteborg, där Willhem har utvecklat ett ”tänkande hus” i en fastighet byggd 1956. Projektet visar hur smart teknik och energilösningar kan lyftas in i ett äldre hus och skapa förutsättningar för ett modernt IT-liv och ett hållbart boende med miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Det tänkande huset har nyligen vunnit pris för sitt helhetstänkande och för det sätt som hyresgästerna har involverats i processen. Willhem delar med sig av lärdomar och lyfter upp hållbarhetsaspekter som kan inspirera fler att se på utmaningarna med befintlig bebyggelse, inklusive miljonprogrammen, på ett nytt sätt och utifrån kundens behov.

Medverkar gör bland andra Sofia Rangmar, projektledare digitalisering, Willhem, Ingela Oscarsson, energistrateg, Willhem och Renjbar Shafik, hyresgäst i det ”tänkande huset”.

(ARTIKELN UPPDATERAS)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]