[ Annons ]

Det så kallade Glashuset får fortsätta vara en framträdande del av Södermalms siluett. På onsdagen hävdes detaljplanen för omgörningen av Slussen i Stockholm av Nacka Tingsrätt efter en överklagan från fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs.
Publicerat 13 december, 2012

Detaljplan för nya Slussen underkänns

Det så kallade Glashuset får fortsätta vara en framträdande del av Södermalms siluett. På onsdagen hävdes detaljplanen för omgörningen av Slussen i Stockholm av Nacka Tingsrätt efter en överklagan från fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs.

På onsdagen beslutade Nacka Tingsrätt att häva detaljplanen för den förestående omvandlingen av Slussen i Stockholm. Förslaget, som antogs av kommunfullmäktige för nästan exakt ett år sedan, överklagades av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som invände mot att bland annat en stor kontorsfastighet skulle uppföras framför det så kallade Glashuset vid Slussen.

[ Annons ]

– Genom att ogilla förslaget till detaljplanen för nya Slussen har Mark- och miljödomstolen hörsammat vårt överklagande och skapat förutsättningar för att Glashusets kända och omtyckta fasad även i framtiden ska vara en viktig del av Söders siluett, avslutar vd Ingalill Berglund.

Bolaget har länge fört en dialog med Stockholms stad gällande förnyelsen av Slussen, och instämmer i nödvändigheten i att modernisera och rusta upp stadsdelen, men anser att planen som godkändes inte värnade deras hyresgästers situation på bästa sätt.

– Slussen är i stort behov av ombyggnad och som fastighetsägare ser vi behovet av att området fräschas upp och moderniseras. Samtidigt har vi ett ansvar mot medborgare, våra hyresgäster och våra aktieägare att lösningen för Slussen blir bra ur alla dessa perspektiv. Så var inte fallet i den föreslagna planen. Därför överklagade vi och välkomnar Mark- och miljödomstolens beslut, kommenterar Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]