Lars Stjernfelt, affärschef på Fastighetsägarna GFR
Publicerat 30 januari, 2017

”Det var nödvändigt att syna systemet”

Den stora strandningen i Göteborg präglade en stor del av förra året. Lars Stjernfelt, som lett arbetet på Fastighetsägarna GFR:s sida drar nu en lättnadens suck.

Det var alltså i måndags morse som det stod klart att den årslånga strandningen i Göteborg nu är till ända. Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen lyckades enas om hyrorna för både 2016 och 2017. Läs mer här. Lars Stjernfelt, affärschef på Fastighetsägarna GFR, konstaterar att det varit ett tufft, men samtidigt lärorikt, år.

[ Annons ]

– Detta var något som behövde göras. Erfarenheten av att vi har synat systemet har varit lite av en investering. Detta då lagstiftaren säger att kommer man inte överens så är det bara att gå till hyresnämnden. Nu blev det tydligt att det inte är någon egentlig lösning. Om de inte har resurser att pröva mer än 120 lägenheter på ett år, så hade det tagit flera hundra år innan vi varit färdiga. Det är viktigt att förklara det för beslutsfattarna.

Vad var det som gjorde att ni nu kunde enas efter att det mer eller mindre varit låst i ett år?

– Dels tidsaspekten i sig. Processen i hyresnämnden har tagit otroligt mycket mer tid än vad någon kunnat ana. Det leder till att det till slut byggs upp en hyresskuld som innebär en väldigt stor osäkerhet både för hyresgäser och hyresvärdar. Dels har det så klart också spelat in att en del av våra medlemmar valt att göra upp med Hyresgästföreningen på egen hand.

Utåt sett har det verkat väldigt låst…

– Jo, men vi har ju hela tiden fört samtal med Hyresgästföreningen. Och vi har ju mött dem i andra förhandlingar under året. Så det är klart att det förs samtal. Och så kommer det tillfällen när man märker att det kanske ändå finns öppningar för en överenskommelse.

Var det nåt särskilt gjorde att denna öppning kom nu?

– Avgörande var att vi bestämde oss för att ta ett omtag och prata om hur vi ska förhandla i framtiden utifrån den hyressättningsmodell som kallas Kvalitetshyra. I systemet tar parterna hänsyn till olika kvaliteter i boendet, som läge, standard och förvaltningskvalitet när den nya hyran förhandlas. Tanken är att skillnader i områden ska speglas i hyran, liksom skillnader mellan fastigheter i samma område.

Hur är stämningen efter denna årslånga strandning?

– Det går gått upp och ner. Men just nu så är alla parter nöjda med att vi hittat en överenskommelse. Nu gäller det att fullfölja intentionerna också.  Närmast stundar att vi ska sätta oss i de olika grupperna som ska föra arbetet framåt.

Hur står sig den nu överenskomna hyresnivån mot vad ni önskade?

– Vem som backade mest är svårt att säga eftersom uppgörelsen är för både 2016 och 2017. Men nivån är väl inget direkt att yvas över. Över tid så är nivåer som ligger väldigt lågt skadligt för hyresrättens utveckling. Det måste finnas resurser för att fortsätta vara en god hyresvärd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]