[ Annons ]

Publicerat 13 februari, 2014

Det ska bli enklare att bygga

Nu ska processen från planering till färdigt hus bli enklare och kortare. ”I dag har en planprocess i värsta fall kunnat ta upp till tio år. Så kan vi inte ha det. Det tar för lång tid att möta bostadsbristen.”, skriver bostadsminister Stefan Attefall (KD), i ett debatt inlägg i Svd där han presenterar förslaget […]

Nu ska processen från planering till färdigt hus bli enklare och kortare.

[ Annons ]

”I dag har en planprocess i värsta fall kunnat ta upp till tio år. Så kan vi inte ha det. Det tar för lång tid att möta bostadsbristen.”, skriver bostadsminister Stefan Attefall (KD), i ett debatt inlägg i Svd där han presenterar förslaget i stora drag.

Går förslaget igenom tvingas kommunerna införa tydliga riktlinjer för vilka krav som får ställas i exploateringsavtal och hur markanvisning sker.

– Det är viktigt med tydlighet här så att byggaren inte hamnar i en förhandlingsposition där kommunen mer eller mindre i sista stund kan komma med krav på andra saker som exploatören också måste bygga, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

En annan förändring som skyndar på processen är att planer ska kunna antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i stället för av kommunfullmäktige.

I framtiden ska inte hela detaljplanen behöva ändras för att mindre ändring av hur en lokal används, som om någon vill använda en del av sin bostad för näringsverksamhet.

Störst betydelse väntas slopandet av kommunala särkrav få. Kommunerna ska med andra ord inte längre kunna ställa krav som går längre än vad som framgår av plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

– Regeringens reformförslag ger goda förutsättningar att snabba på planprocessen, men det är kommunernas tillämpning av reglerna som kommer avgöra om det blir framgångsrikt och leder till fler bostäder, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]