[ Annons ]

Ett intressant bostadsprojekt som befinner sig i ett tidigt skede är Tellus Towers vid Telefonplan i södra Stockholm. Foto: SSM.
Publicerat 30 mars, 2016

Det mesta pekar uppåt

Fortsatt stor inflyttning till Stockholm är en garanti för fortsatt stor efterfrågan på bostäder. Räkna med högre hyror för yteffektiva kontor och hårdare konkurrens för köpcentrum. Det skriver Kajsa Pettersson, NAI Sveda.

Näringsliv

[ Annons ]

Stockholmsregionen är en av de fem snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Nästan 100 000 pendlar dagligen in till Stockholmsregionen – Sveriges största arbetsmarknad. En stor invandring till Sverige generellt, ihop med att vi lever längre och att fler barn föds, samt urbaniseringen har gjort att befolkningen ökat i en snabb takt i Stockholm och prognoserna för när Stockholm kommer nå olika befolkningsrekord ändrar sig ständigt.

Kontor

Efterfrågan på kontorslokaler är god. Det som främst efterfrågas är moderna och yteffektiva lokaler i centrala lägen. I CBD ligger kontorshyrorna i intervallet 3 800–5 400 kronor per kvadratmeter, men det förekommer i vissa fall nivåer över det för nyproducerade och effektiva kontor. Då trycket på kontorslokaler är högt förväntas hyrorna stiga något under 2016. En stor del av de nya lokalerna som håller på att utvecklas finns att hitta i Arenastaden, Hagastaden och Sundbyberg. En av de största uthyrningarna under 2015 var då Ica-gruppen tecknade ett 12-årigt hyresavtal med Fabege i Arenastaden omfattande drygt 23 000 kvadratmeter samt garage till ett hyresvärde om cirka 68 miljoner kronor.

Handel

I slutet av 2015 slog Sveriges, och även Nordens, största köpcentrum Mall of Scandinavia upp portarna för allmänheten. Gallerian, med över 100 000 kvadratmeter uthyrbar yta, hade redan efter mindre än en månad haft över en miljon besökare. Huruvida etableringen av den nya gallerian får några större konsekvenser för andra köpcentrum runt om i Stockholm återstår att se, dock har konkurrensen hårdnat.

Bostäder

Under de tre första kvartalen 2015 påbörjades drygt 9 000 nya lägenheter i Stockholms län, vilket kan jämföras med en snarlik siffra för samma period 2014. Trots att det tillförs nya bostäder till marknaden är efterfrågan större än utbudet och detta har resulterat i att priserna för hyresfastigheter har stigit, framförallt på grund av att direktavkastningskraven har sjunkit. Ett intressant bostadsprojekt som befinner sig i ett tidigt skede är Tellus Towers vid Telefonplan i södra Stockholm. Om det blir av byggs 1 200 nya lägenheter.

Investeringsmarknad

Andelen internationella investerare på den kommersiella sidan har ökat och nått nivåer som inte setts sedan före finanskrisen. Bedömningen är att fastighetsmarknaden i huvudstaden kommer att ses som ett fortsatt intressant investeringsalternativ även under det kommande året.

Slutsats

Den snabba befolkningstillväxten sätter stor press på bostadsmarknaden och infrastrukturen. Kommunerna behöver därför arbeta aktivit med att bereda ny mark för bostäder och kommersiella ändamål.

Kajsa Pettersson

NAI Svefa

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]