Publicerat 15 mars, 2017

”Det lär bli svårt att komma överens”

Hyresgästföreningen i Stockholm har kommit överens med de kommunala bolagen om att införa hyror som avspeglar den kvalitet som hyresgästerna upplever.

Tore Ljungkvist, fastighetsjurist och under många år förhandlingsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm tror ändå att läget för att komma överens är svårare i dag.

[ Annons ]

Den uppgörelse som nu kallas ”Stockholmshyra” gick under namnet ”Stockholmsmodellen” – ett arbete som påbörjades 2009 och gick i graven 2011.

–? Det som då komplicerade saken var att Hyresgästföreningen krävde ett noll-summespel, där hyror som höjdes i innerstan skulle kompenseras av sänkningar i ytterstan. Det var förstås omöjligt för oss att gå med på, säger Tore Ljungkvist som var med under hela processen.

Tore Ljungkvist, fastighetsjurist.

Att hyresgästernas preferenser ska avspeglas i hyran även i Stockholm har Hyresgästföreningen centralt länge deklarerat och Tore Ljungkvists förhoppning att det nu även ska avspeglas i praktiken. Men han tror att förutsättningarna för att idag komma fram till en modell som kan accepteras av fastighetsägarna är sämre än vad den var 2009.

–? Då fanns det en acceptans hos Hyresgästföreningen att fastighetsägare måste kunna höja
hyrorna vid renoveringar, och man kan säga att det för branschen blev en sorts ”nödutgång” för att uppnå korrekta hyror i bestånden. Nu är motståndet stort för att godta höjningar vid renoveringar samtidigt som behoven är ännu större. Det kan bli svårt att överbrygga denna klyfta, säger Tore Ljungkvist och pekar på den misstro som finns mellan organisationer och att man inte längre litar på att motparten gör sina åtaganden.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]