Publicerat 31 augusti, 2017

”Det krävs regler för vem som får sätta en BRF i konkurs”

I dagsläget krävs varken stämmobeslut eller information till medlemmarna för att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Nu efterlyser Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt att lagen skärps.

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt på Karlstads universitet om hur en bostadsrättsförening sattes i konkurs utan alla medlemmars kännedom:

[ Annons ]

– Det här är mycket oroande, inte bara för bostadsrättsföreningar, utan även för aktiebolag och privatpersoner. Det måste införas tydliga regler i bostadsrätts-lagen om vem som ska anses vara behörig att ansöka om att en förening ska försättas i konkurs. Det bästa vore om det uppställs tydliga krav på att det ska finnas ett styrelsebeslut, eller ännu bättre att medlemmarna är överens om att föreningen är på obestånd och att en ansökan om konkurs ska lämnas in till domstol. Detta ska också finnas i ett protokoll som domstol ska ta del av. En sådan reglering skulle förhindra att ”falska konkurs-ansökningar” kan lämnas in eftersom det uppställs krav på konsensus. Kanske man bör undersöka om det ska vara beslut med viss majoritet eftersom kanske inte alla alltid kan vara överens? Jag har försökt att påtala bristerna i olika sammanhang men det har inte nått fram till politikerna och har inte heller föranlett ens en reaktion, vilket jag tycker är mycket märkligt och förvånande.

Vad det hela handlar om:

Det krävs varken stämmobeslut eller information till medlemmarna för att sätta en bostadsrättsförening i konkurs. Svenska Dagbladet uppmärksammade
i juli hur en förening efter en intern konflikt sattes i konkurs utan att alla medlemmar hade kännedom. En av familjerna i kämpar idag, tre år senare, för att få tillbaka sin insats och miljonkostnaderna för rättsprövningar som ännu pågår.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]