Foto: Shutterstock
Publicerat 20 juni, 2018

Det kan bli krav på innehållsförteckning på byggmaterial

Krav på innehållsförteckningar för byggmaterial och ett ”främjandepaket” för resurseffektiva byggmaterialval. Det är två skarpa förslag från Kommittén för modernare byggregler som lämnades till regeringen under onsdagen.

Kommittén för modernare byggregler utsågs av Näringsdepartementet ska bidra till ett hållbart samhällsbyggande som samtidigt tillgodoser behovet av bostäder med bra kvalitet.

[ Annons ]

Kommittén leds av Kurt Eliasson, före detta vd på SABO och Anna Sander, projektchef för utvecklingsområdet Rosendal i Uppsala. Under onsdagen presenterade de sitt andra delbetänkande.

– Målen för förslagen är att främja och driva på utvecklingen av en resurseffektiv byggmaterialanvändning under byggnadsverkens hela livscykel, genom att möjliggöra medvetna materialval och underlätta utveckling inom området, säger Kurt Eliasson och Anna Sander i ett pressmeddelande.

Dels föreslår de att regeringen ska arbeta på europeisk nivå för att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. De menar att brist på information om innehållet är ett stort hinder för resurseffektiv användning av byggprodukter.

Något mer diffust är förslaget om ett ”Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige”. Men det handlar om att Vinnova i uppdrag att samla beställare för gemenskap skapa en marknad för resurseffektiva byggmaterialval och öka efterfrågan återvunna produkter. Där pekar man också på forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader och att sprida denna kunskap.

Just nu tas initiativ från flera håll som syftar till att uppnå en resurseffektivare materialanvändning. I veckan kom förslag från Boverket. Dels om krav på att samla dokumentering av byggprodukter i nya byggnader i en loggbok. Dels förslag om nya metoder och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

–  I grunden är alla dessa förslag helt klart steg i rätt riktning. Oklart vad det konkret får för betydelse är svårt att sia om i nuläget. Det återstår att analysera vad som får störst praktisk inverkan, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

Mer om ett ökat fokus på materialfrågorna:  

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/inbyggd-omtanke/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]