[ Annons ]

Publicerat 27 mars, 2015

"Det hjälpte inte förra gången, det kommer inte att hjälpa nu"

Regeringens beslut om miljardsubventioner till nyproduktion av hyresrätter väcker frågor och åsikter. Därför har Fastighetstidningen startat en debattstafett mellan några av de aktörer som kan bostadsbranschen bäst. Först ut är Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo som menar att subventioner snarare riskerar att snedvrida marknadens funktionssätt än att förbättra den.

Så tar då regeringen ett stort kliv tillbaka till subventionsekonomin med sitt paket på 3,2 miljarder kronor för att öka nyproduktionen av bostäder. Subventionerna ges för att främst stimulera byggandet av små och billiga lägenheter. Utgångspunkten är uppenbarligen inte att lösa den akuta bostadsbristen, varken på lång eller kort sikt, utan snarare att tillfredsställa de grupper som stödjer regeringens politik rent generellt.

[ Annons ]

Subventioner till bostadsbyggande har provats tidigare och anses av många vara en av flera orsaker till dagens bostadsbrist. Nu provar regeringen samma recept igen. Det hjälpte inte förra gången och det kommer inte att hjälpa nu. Subventionerna har bidragit till att snedvrida marknadens funktionssätt och därmed fördjupa orsakerna till bostadsbristen.
Regeringen borde i stället satsa på utbyggd infrastruktur och fokusera på att lösa de långsiktiga strukturproblemen på bostadsmarknaden.

Det hjälpte inte förra gången och det kommer inte att hjälpa nu.

Självklart måste vi i Sverige ta i tu med bostadsbristen, både med utgångspunkt i att öka byggandet men framför allt i form av att göra något för att bättre utnyttja det befintliga beståndet. Regeringens egen myndighet, Boverket, redovisade så sent som i november 2013 att hyressättningssystemet är en viktig orsak till bostadsbristen och Boverket uppskattade bristen genom detta till ca 40 000 bostäder i det befintliga beståndet, vilket ska jämföras med att regeringen nu föreslår åtgärder som på sikt skall kunna ge som mest 15 000 bostäder. Som mest. Men enligt Boverket ligger dessutom bostadsbyggandet nu på de högsta nivåerna sedan början av 1990-talet. Förra året byggdes 36 000 lägenheter, i år väntas de bli 40 000. De flesta lägenheterna finns i flerbostadshus och de flesta av dessa är just hyresrätter. Det är betydligt fler än under den subventionsperiod som tog slut i mitten av 2000-talet. Det är bra, men inget att förvånas över. Som de flesta vet är det nämligen konjunkturläget som styr nyproduktionstakten. Så sett ur det perspektivet verkar inte heller tajmingen vara genomtänkt.

Nyproducerade bostäder har alltid varit och kommer alltid att vara ett dyrare alternativ.

Regeringen vill rikta stödet till billiga hyresrätter, men det är oklart vad som avses med det. Är man verkligen intresserad av att göra billigare bostäder tillgängliga för de som i dag efterfrågar sådana måste regeringen återkomma med förslag som ökar tillgängligheten till det befintliga bostadsbeståndet för dem som idag står utanför bostadsmarknaden. Nyproducerade bostäder har alltid varit och kommer alltid att vara ett dyrare alternativ. Det är naivt att tro att de som mest behöver en bostad ska kunna få tillgång till nyproducerade hyresrätter, oavsett om fastighetsbolagen subventioneras eller ej. Dessutom innebär regeringens förslag att en redan genomreglerad marknad blir ännu mer reglerad om nu även hyresnivåerna ska bli politiskt bestämda. Inte heller denna tanke verkar ha föregåtts av en närmre konsekvensanalys.

Om statliga pengar överhuvudtaget skall användas för att stimulera bostadsbyggande – och byggandet över huvudtaget – så är stöd till infrastrukturutbyggnad är ett mer effektivt sätt att främja en ökad bostadsproduktion. Genom sådana offentliga investeringar kan stat och kommun gemensamt bidra till att skapa fler attraktiva lägen för bostadsproduktion som byggherrar, utan särskilt produktionsstöd, är villiga att satsa på. Det skulle uppenbart reducera de risker vi av erfarenhet vet brukar följa av skattefinansierad inblandning i produktionsledet.

Vi behöver en genomgripande och allra helst blocköverskridande översyn av hela bostadsmarknaden

Det Sveriges alltför många bostadssökande och svensk bostadsmarknad behöver bäst just nu är alltså inte mer pengar till fastighetsbolag och byggbolag. Vi behöver en genomgripande och allra helst blocköverskridande översyn av hela bostadsmarknaden, där inte bara nyproduktionen belyses.  Tvärtom, att en genomlysning måste omfatta tillgången på byggbar mark, byggregler, marknadsregleringar, skattefrågor och inte minst hur vi bättre utnyttjar det befintliga beståndet känns helt nödvändigt. Då kan en sådan översyn också väga in alla de kloka synpunkter som kommit på svensk bostadsmarknad från till exempel EU-kommissionen, OECD, IMF och även LO. Dessa borde regeringen ha lyssnat på innan man levererar ogenomtänkta förslag som riskerar att kasta oss tillbaka i en bristfälligt fungerande subventionsekonomi.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]