[ Annons ]

Almedalsveckan är i fullgång och i år är det stor aktivitet kring ämnen som berör fastighetsbranschen. Här är några av de evenemang du inte bör missa. Följ också rapporteringen från Almedalen här på fastighetstidningen.se. För hela programmet gå in här.
Publicerat 1 juli, 2013

Det här får du inte missaunder Almedalsveckan

Almedalsveckan är i fullgång och i år är det stor aktivitet kring ämnen som berör fastighetsbranschen. Här är några av de evenemang du inte bör missa. Följ också rapporteringen från Almedalen här på fastighetstidningen.se. För hela programmet gå in här.

Arkitektstudenterna och jagvillhabostad.nu:

[ Annons ]

Innovation i bostadsbyggandet – en nyckel för att lösa bostadsbristen

2 juli 08:30 – 09:30

Bostadsbyggandet står och stampar samtidigt som bostadsbristen eskalerar. Samtalet kommer att fokusera på vad innovation i bostadsbyggandet faktiskt är och vad som krävs för att få verkliga resultat.

Medverkande: Janna Valik, Generaldirektör, Boverket. Åsa Kallstenius, Arkitekt, KOD Arkitekter. Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs stad. Mats Herner, Exploateringschef, Wallenstam. Anders Lago, Förbundsordförande, HSB Riksförbund.

Läs mer här.

Fastighetsägarna och Fastighetsnytt:
Samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor – genväg till socialt lyft

2 juli 09:30 – 10:30
Business Improvement Districts (BID) är en metod för att utveckla städer. Utgångspunkten är samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv. Inspirerade av utländska förebilder har framgångsrika projekt inletts också i Sverige. Vi diskuterar Stockholms erfarenheter och samhällsekonomiska aspekter.

Medverkande: Hans Lind, Professor i fastighetsekonomi, KTH. Joakim Larsson (M), Äldre- och ytterstadsborgarråd, Stockholms stad. Magnus Andersson, Projektledare 2008-2012, Järvalyftet. Pelle Björklund, VD, Svenska Bostäder. Mikael Anjou, VD, Einar Mattsson Byggnads AB. Pontus Herin (moderator), Ekonomijournalist.

Läs mer här.

Hyresgästföreningen: Hyresrätten renoveras – vem bestämmer, vem betalar, vem bor kvar?

2 juli 10:00 – 11:30

Ombyggnation och renoveringar av hyresfastigheter utgör en av de största bostadspolitiska utmaningarna under kommande år. På seminariet debatteras hur hyresgäster ska kunna skyddas från kraftiga hyreshöjningar och beredas möjligheter till inflytande i planeringen av ombyggnationerna.

Medverkande: Barbro Engman, förbundsordförande, Hyresgästföreningen. Oskar Öholm, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Moderaterna. Veronica Palm, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Madeleine Nobs, ansvarig för hållbar ombyggnation, NCC. Kicki Björklund, vd, Sigtunahem. Håkan Boström, moderator.

Läs mer här.

Fastighetsägarna: Inga socialbostäder i Sverige! Eller?

3 juli 08:30 – 09:45

Enligt Boverket har hundratusentals personer i dag för små resurser för att etablera sig på bostadsmarknaden. I motsats till andra länder i Europa har Sverige valt att inte tillhandahålla subventionerade bostäder åt resurssvaga hushåll. Kan vi bevara den modellen och i så fall hur?

Medverkande: Ulf Kamne (MP), Ordförande, Fastighetsnämnden i Göteborg. Veronica Palm (S), Ordf Civilutskottet, Socialdemokraterna. Sonny Modig, VD, MKB. Pontus Herin (moderator), Ekonomijournalist.

Läs mer här.

Sveriges träbyggnadskansli och skogsindustrierna: Modernt träbyggande – med klimatet och värden för Sverige i fokus

3 juli 10:00-11:30

Erfarenheterna av industriellt träbyggande sedan snart tio år är mycket positiva och dessa aspekter tas upp grundat på en kommande rapport från Linköpings Universitet: • Klimatsmarta byggnader • Nya bostäder – ökat byggande • Stad och land samverkar för ny industri.

Medverkande: Eskil Erlandsson (C), Landsbygdsminister, Regeringen. Tomas Nord, Ph D, Linköpings Universitet. Leif Walterum (C), Kommunalråd, Skövde Kommun. Jan Lindholm (MP), Ledamot Civilutskottet, Sveriges Riksdag. Stefan Lindbäck, vd, Lindbäcks Bygg. June Carlsson, Moderator.

Läs mer här.

Forum för stadsutveckling: Var finns den svenska stadspolitiken?

3 juli 10:00-12:30

Städerna ses som viktiga motorer för tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik och i tillväxtstrategin Europa 2020 uppmanas medlemsländerna därför att utforma en särskild riktad politik riktad mot städerna. Sverige saknar en sådan politik. Samtidigt är utmaningarna för Sveriges städer omfattande.

Medverkande: Jessica Polfjärd, Moderaterna. Krister Örnfjäder, Socialdemokraterna. Charlotte Nordström, Moderaterna. Dag Klackenberg, VD, Svensk Handel. Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna. Björn Bergman, VD, Svenska Stadskärnor. Rudolf Antoni, Biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR.

Läs mer här.

Fastighetsägarna och Fastighetsnytt: Kommunala bostadsföretag – Allmänyttigt och affärsmässigt till allmän nytta

4 juli 09:30 – 10:30

Lagen om allmännyttiga kommunägda bostadsaktiebolag har varit i kraft i 30 månader. Hanteras det allmännyttiga uppdraget annorlunda i dag? Hur får man det allmännyttiga uppdraget att samsas med affärsmässighet och har relationen till ägarna – kommunens folkvalda – påverkats?

Medverkande: Sophia Mattsson-Linnala, CFO, Sabo. Ulf Rohlén, VD, ÖrebroBostäder AB. Sonny Modig, VD, MKB. Eva Nypelius (C), Ordförande i SKLs programberedning för ökat bostadsbyggande, SKL / Region Gotland.

Läs mer här.

Fastighetsägarna och Fastighetsnytt: 10 konkreta förslag till fler bostäder

5 juli 08:15 – 09:00

Hälften av Sveriges kommuner har brist på bostäder och över 80 procent har brist på hyresrätter. Trots bristen minskar byggandet kraftigt. Fastighetsägarna presenterar därför tio konkreta förslag för fler bostäder. Vilka möjligheter finns med förslagen? Finns andra åtgärder som ger större effekt?

Medverkande: Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna. Rikard Silverfur, Fastighetsägarna. Björn Wellhagen, Ansvarig husbyggnad, Sveriges Byggindustrier. Lars Callemo, VD, AB Sollentunahem.

Läs mer här.

Det här är bara några av de evenemang, debatter och föreläsningar som arrangeras under Almedalsveckan. För hela programmet gå in här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]