Den europeiska fastigehetsägarorganisationen har medlemmar från alla länder markerade i lila.
Publicerat 6 april, 2016

Det här är EPF

Fastighetsägarnas arbete i EU drivs genom European Property Federation. Här är några av medlemmarnas viktigaste frågor.

 

[ Annons ]

melanie_leech_britprop

Melanie Leech

CBE, British Property Federation, Storbritannien

– På kort sikt är den viktigaste frågan för oss förmodligen osäkerheten kring den kommande folkomröstningen om EU-medlemskapet. Beroende på utgången kan även följderna av omröstningen bli en viktig utmaning. Utöver detta är en annan viktig fråga att skydda hyresrättens ställning i ett politiskt klimat där egnahemsägande är premierat.

British Property Federation
Är en medlemsorganisation för fastighetsbranschen i Storbritannien. Organisationen arbetar tillsammans med regeringen och olika tillsynsorgan för att öka medlemmarnas inflytande.

2vdp-77_Co-Koning-Vastgoedbelang_141104_15

Co Koning

Vastgoed Belang, Nederländerna

– Den viktigaste frågan för privata aktörer som investerar i hyresrätter är hyresregleringen och den sammanlagda skatten. Det finns fortfarande en snedvriden konkurrens för privata investerare i jämförelse med de statligt finansierade bostadsbolagen.

Vastgoed Belang
Är en nederländsk medlemsorganisation som sedan 1894 jobbat för, och stöttat, privata fastighetsinvesterare. Målet är att bibehålla och förbättra effektiviteten för privata fastighetsägare, där bostäder, kontor, butiker och andra affärslokaler är inräknade.

torben_christensen_danish_property_federation

Torben Christensen

Danish Property Federation, Danmark

– De viktigaste frågorna för danska fastighetsägare är att avskaffa hyresregleringen, få bort de hinder för fastighetsinvesteringar som finns i den danska planlagen och EU:s reglering av de kapitaltäckningskrav som ställs på bankerna enligt Baselreglerna.

Danish Property Federation
En branschorganisation som representerar ägare, investerare och förvaltare av kommersiella och privata fastigheter. Organisationens syfte är att bistå medlemmarna i deras dagliga verksamhet och då främst de frågor som rör privat ägande och förvaltning av fastigheter.

harri_hiltunen_finish_real_estate_federation

Harri Hiltunen

The Finnish Real Estate Federation, Finland

– Den viktigaste frågan är att få den finska ekonomin på fötter och nå en hållbar tillväxt. Förtroendet för den finska ekonomin och dess konkurrenskraft måste återfås så att ekonomin kan drivas av investeringar och börja växa.

The Finish Real Estate Federation
En medlemsorganisation för fastighetsägare och hyresvärdar i Finland. Syftet med organisationen är att bistå branschen, hyresvärdar, fastighetsägare och hyresgäster till ett säkert boende. FREF:s viktigaste aktiviteter är juridisk rådgivning via telefon och stöd till medlemmarna i olika frågor.

patrick_delcol

Patrick Delcol

PRCH, Polen

– Den nuvarande politiska situationen i Polen som kan orsaka en värdeminskning på fastighetsmarknaden.

Polish Council of Shopping Centers
Organisationen representerar sina 200 polska företagsmedlemmar. Bland medlemmarna finner man hyresvärdar, återförsäljare och tjänsteleverantörer som alla på olika sätt arbetar med köpcentrum i Polen.

Daniel-MOREANU-foto-1

Daniel Moreanu

Romanian Association of Building Owners, Rumänien

– Den ständiga förändringen av skattelagstiftningen är den viktigaste frågan för oss i Rumänien. Att skatterna ändras har en negativ inverkan på fastighetsbranschen i stort och hindrar fastighetsägare från att kunna förbereda en affärsplan som sträcker sig över en längre tid.

Romanian Association of Building Owner
RABO är en fastighetsägarorganisation i Rumänien som samlar både lokala och internationella fastighetsinvesterare som är verksamma i landet.

Detta är EPF

European Property Federation är en lobbyist- och intresseorganisation för alla form av privat fastighetsägande och fastighetsinvesteringar.

The Association of Spanish Property Companies, Spanien.
En sammanslutning av spanska fastighetsägare som totalt äger över 5,5 miljoner kvadratmeter hyresrätter.

Bulgarian Property Association, Bulgarien.
Representerar fastighetsägare, förvaltare, investerare, utvecklare och hyresvärdar, samt försäkringsbolag och banker.

Federation of Hungarian Real Estate Associations, Ungern.
Grundades 2005 i Budapest och är en branschorganisation för fastighetsägare i Ungern.

Irish Association of Investment Managers, Irland.
Grundades 1986 och representerar nästan hela fastighetsbranschen på Irland.

Norwegian Property Federation, Norge.
NPF organiserar fastighetsbolag, byggherrar och fastighetsförvaltare som gjort en formell ansökan om medlemskap och skrivit under organisationens stadgar.

Portuguese Council of Shopping Centres, Portugal.
Föreningen representerar köpcentrum, kommersiella gallerior, stormarknader och factory outlets.

SIPA, the Scandinavian International Property Association.
Organiserar stora fastighetsinvesterare i Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland.

Fastighetsägarna, Sverige.
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och representerar drygt 17 000 medlemmar.

KIINKO – Real Estate Education, Finland.
Akademisk medlem vars uppdrag är att stötta den finska fastighetsmarknaden och byggbranschen genom kurser och utbildningsprogram för yrkesutövare inom fastighetsbranschen.

Maastricht University, Nederländerna.
Det största internationella universitetet i Nederländerna. Solvay Brussels School, Belgien. Den ledande högskolan för ekonomi och management i den fransktalande delen av Belgien.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]