Publicerat 25 oktober, 2017

”Det går inte längre att enbart fila på marginalerna”

Nyligen utsågs Mats Green till ny bostadspolitisk talesperson för Moderaterna. Hans uppdrag: att göra bostadskrisen till en av de viktigaste valfrågorna 2018. Vi tog pulsen på honom.

I samband med att den nya moderatledaren Ulf Kristerssons möblerade om i partitoppen puttades Mats Green, riksdagsman från Gränna, upp ett par snäpp. Skulle Alliansen bilda regering nästa år är han favorittippad som ny bostadsminister. Men bostäder och byggande handlar lika mycket om den ekonomiska och finansiella politiken.

[ Annons ]

Hur ser du på möjligheten att faktiskt kunna driva en aktiv bostadspolitik?

– Skillnaden är att det nu finns en insikt om att bostadspolitiken spiller över på alla samhällsområden. Självklart kommer man inte att lösa Sveriges bostadskris genom att bli någon allmän förenklingskonstnär. Det är mycket riktigt att det gäller att ta ett helhetsgrepp som även inkluderar den ekonomiska och finansiella politiken. Men det finns numera en insikt om nödvändigheten att göra just detta.

Men borde inte det uppvaknandet skett tidigare, alltså redan när alliansen hade regeringsmakten?

– Vi måste för det vara självkritiska. Alliansen gjorde mycket och hade höga ambitioner, men man fingrade bara på marginalerna. Bostadskrisen går så djupt att vi inte klarar den genom att fortsätta fingra på marginalerna. Vi måste våga ge oss på grundfundamentet.

Och vad är grundfundamentet?

– Jag kan ge dig fyra.

Okej, kör…

– För det första måste vi fortsätta förenklingsresan och ta ett helhetsgrepp på allt från PBL, strandskydd till riksintressen. Det tar alldeles för lång tid från tanke till färdigt hus med dagens system. Hittills har vi bara lyckats klippa några månader, vi måste klippa år från planprocessen för att det ska få effekter.

Och nummer två?

– Det är att stötta ägandet. Ägande är grunden i bostadsmarknaden och måste då också vara grunden i bostadspolitiken. Så många människor som möjligt, i synnerhet de som kommer från knappa ekonomiska marginaler, måste få möjligheter att äga sitt boende. Vi bör stimulera fler ägarlägenheter eftersom den upplåtelseformen aldrig fick någon riktig fart. Det kommer vi sannolikt återkomma om. För när allt kommer omkring så är det ägda boendet det billigaste boendet.

Men är det viktigare än möjligheten att kunna hyra ett prisvärt boende?

– Jag har inte rangordnat… nummer tre är behovet av fler hyresrätter. Vi måste stimulera andrahandsuthyrning och möjligheten att hyra ut en del av sin bostad. Fler måste inse att hela lösningen inte ligger i nyproduktion. Man måste komma ihåg att Sverige har det sämsta utnyttjande av bostadsbeståndet i Europa.

Detta är saker som delvis är på gång. Ni fattade väl också ett stämmobeslut om att se över hyresregleringen?

– Ja, vi ska skapa en blocköverskridande överenskommelse om en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressystem i hela beståndet.

Låt oss stanna upp där. Det du sagt hittills är saker som varit på den politiska agendan länge. Det har inte frågan om hyressättning varit. Inte ens när alliansen innehade regeringsmakten adresserade ni den frågan. Kommer det verkligen ske nu, ingen har vågat tidigare?

– Vi måste våga ta upp dessa frågor nu. Och då kan man inte från något håll sitta med dessa heliga kor. Det har vi helt enkelt inte råd med längre. Men jag tror att det faktiskt finns en insikt om hur bostadskrisen hämnar hela utvecklingen i Sverige och att det inte längre går att enbart fila på marginalerna.

Men att införa mer marknadsanpassade hyror på en marknad som är så långt från en fungerande marknad man kan komma – det blir inte lätt. Har du en lösning i din skrivbordslåda?

– Nej, det finns inte någon specifik lösning som jag vill binda upp mig till. Vi måste mötas i en diskussion om en mindre reglerad hyressättning.

Det lär bli ett tufft. Du sa att du hade en fjärde punkt också?

– Ja, vi måste också se över beskattning som hindrar rörlighet på bostadsmarknaden. Dels behöver vill vi ta bort taket för uppskovsbeloppet, dels vill vi på sikt avskaffa räntorna på uppskovsbeloppet. Vi vill också inom ramen för breda blocköverskridande diskussioner se över reavinstskatten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]