[ Annons ]

Agneta Börjesson (MP).
Publicerat 11 februari, 2016

”Det finns tendenser till marknadshyror efter renovering”

Agneta Börjesson (MP) har fått i uppdraga av regeringen att utreda hyresgästernas ställning i samband med renoveringar. Om ett år ska hon presentera sitt förslag.

Hyresnämnden dömer nästan alltid till fördel för fastighetsägarna och en del hyresgäster tvingas att flytta efter renoveringar. Den situationen är inte bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S) tillfreds med och man tillsatte därför en utredning sommaren 2015. Om ett år ska utredaren och riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP), lämna sina förslag. Så här kommenterar hon sitt uppdrag:

[ Annons ]

Hur långt har du kommit i ditt arbete?

– Vi har gjort en genomgång av ärenden i hyresnämnden och det är uppenbart att hyresnämnderna dömer till förmån till fastighetsägarna. Det är något som man bör titta mer på. Varför är det så och behöver vi lagändringar för att stärka hyresgästens ställning när det blir dags för renoveringar?

Hur ser du på risken för att renoveringar inte blir av om hyrorna inte kan höjas för att täcka kostnader?

– Vi har med i våra direktiv att det ska vara goda förutsättningar för fastighetsägare, med rationella ekonomisk och hållbar förvaltning. Vi ska absolut inte förstöra förutsättningarna på något sätt. Men min känsla är att lagstiftningen idag inte tänker lika mycket på hyresgästerna som fastighetsägarnas perspektiv.

Vad tycker du bör göras?

– Fastighetsägare skulle kunna erbjuda fler alternativ och hyresgäster bestämma mer själva så att renoveringar inte blir så omfattande. Egentligen är mycket normalt underhåll och så passar man på att göra standardhöjande förändringar för att få finansiering vilket ofta godtas av hyresnämnderna. Det ska vi titta mer på. Byte av rör och el bör ju också ingå i hyran. Fastighetsägare ska fondera pengar till sådant.

Många hyresgäster vill själva ha bättre standard vid renoveringar. Ska de inte få det?

– Jag vill inte sätta gränser för åtgärder, men kanske att sätta gränser för hur mycket man kan höja hyran så att det inte blir orimligt. Det finns trots allt beslut att vi inte ska ha marknadshyror.

Så du anser att man sätter hyror som är marknadshyror efter renovering?

– Inte säker på att jag har grund för att säga det nu, men jag tycker det finns tendenser i vissa fall.

Nu renoveras ofta tomställda lägenheter utan sittande hyresgäst. Ingår det i direktiven att även granska den hyressättningen?

– Hyresgästföreningen bryr sig om även en tom lägenhet och vilken hyra den kommande hyresgästen får. De lägenheterna blir även jämförelseobjekt för övriga och påverkar hyran i hela området sen. Även den marknaden ska ingå i det vi tittar på. Finns inget annat i direktiven som jag ser det.

Kan lagändringar göra det mindre intressant att renovera? Man får inte finansiering och det bromsar in?

– Ja, vi ska väga effekterna mot varandra. Det finns ett stort behov och positivt att man gör renoveringar. Vi ska väga intressen mot varandra och lägga tid att prata med representanter för såväl fastighetsägare som hyresgäster.

Läs mer: 

Utredning väcker stark kritik från fastighetsägare 

Renovering – var god vänta!

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]