[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 1 juli, 2021

Det finns kollektiva fördelar

Vi inom arbetsgivarorganisationerna möter ofta påståenden som att individuella och företagsspecifika lösningar är mycket mer fördelaktigt, när det egentligen kan vara tvärtom.

Kollektivavtalet är ett regelverk om lön och anställningsvillkor som har funnits på svensk arbetsmarknad i över 100 år. Genom kollektivavtal kan arbetsrättsliga lagar anpassas efter olika branschers speciella förhållanden och behov samt fyllas ut med regler där lagstiftning helt saknas. Ett kollektivavtal träffas mellan fack och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare. Idag omfattas drygt 90 procent av alla arbetstagare i Sverige av kollektivavtal.

För att en arbetsgivare ska bli bunden av ett kollektivavtal krävs antingen medlemskap i en arbetsgivarorganisation, eller att arbetsgivaren tecknar ett hängavtal med en facklig organisation. Ett medlemskap i en arbetsgivarorganisation ger, förutom rådgivning och stöd vid arbetsrättstvister, möjlighet för arbetsgivare att påverka villkoren i kollektivavtalet för en viss bransch.

[ Annons ]

Kollektivavtal är framförhandlade villkor som reglerar det mesta i anställningen. Det innebär att arbetsgivare slipper förhandla fram individuella anställningsavtal med varje arbetstagare som anställs. I avtalen finns regler om anställningens ingående och avslut och vad som gäller exempelvis vid sjukdom, övertidsarbete och beredskap.

Kollektivavtalen innehåller också ett försäkringspaket med tjänstepension och försäkringsskydd vid bland annat arbetsskada och dödsfall. Eftersom försäkringspaketen omfattar stora delar av arbetsmarknaden har parterna i avtalen kunnat förhandla fram villkor som är förmånliga för såväl arbetsgivare som arbetstagare. En kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning är helt enkelt billigare än när ett enskilt företag tar fram en egen försäkringslösning.

Fler fördelar med kollektivavtal:

• Arbetsgivare får kontroll över lönekostnaderna under den avtalsperiod som gäller, ofta tre år framåt. När avtalet är tecknat gäller fredsplikt, vilket innebär att ingen kan strejka sig till bättre villkor än det som står i avtalet.

• Kollektivavtal garanterar arbetstagarna vissa villkor och gör dig mer attraktiv som tänkbar arbetsgivare. Att omfattas av kollektivavtal innebär även affärsmässiga fördelar, exempelvis vid offentliga upphandlingar där kollektivavtal ofta ställs som önskvärt krav.

• Kollektivavtalen ger också arbetsgivare och fack en unik tvistelösningsmodell. Den innebär att arbetsrättsliga tvister i första hand ska lösas genom förhandlingar i två steg. Först därefter kan tvisten gå vidare till domstol.

Charlotta Stensson
Chefsförhandlare, Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]