Fler allmännyttiga bostadsbolag behövs för en mer rättvis hyressättning tycker Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh. Hon vill också se ett Sverige där politiken tar sitt ansvar och inte lämnar bostadspolitiken till marknaden.
Publicerat 27 augusti, 2014

”Det finns för få kommunala bostadsbolag”

Fler allmännyttiga bostadsbolag behövs för en mer rättvis hyressättning tycker Vänsterpartiets Amineh Kakabaveh. Hon vill också se ett Sverige där politiken tar sitt ansvar och inte lämnar bostadspolitiken till marknaden.

Fram till valet får varje riksdagsparti vidareutveckla några av svaren i den stora bostadspolitiska enkät som publicerats i senaste numret av Fastighetstidningen (se länk nedan).

[ Annons ]

Du tycker att det svenska hyressättningssystemet bör stärkas jämfört med idag. Hur menar du då?
– När det gäller hyressättningen är det centralt för oss att bruksvärdessystemet bör baseras på allmännyttans självkostnad, utan undantag eller tillägg. I den nya lagen så gäller inte detta, eftersom man jämför med alla förhandlade hyror. Det handlar om ett socialt bostadsansvarstagande. Problemet är inte bara hur man sätter hyran. Problemet är att man bygger för få lägenheter.

Vänsterpartiet vill återinföra allmännyttiga bostadsbolag i alla kommuner, enligt en motion förra året. Är det rimligt??
– Det finns för få allmännyttiga bostadsbolag i många kommuner och regioner, det vill vi förstärka. Med kommunala eller regionala bostadsbolag går det att få mer rättvis hyressättning. En liten kommun kanske inte har kapaciteten, men flera kommuner i regionen kan samarbeta. Till exempel kan de samarbeta med regionala bostadsbolag under länsstyrelsens eller Boverkets översyn.

Hur kan man motverka att kommunerna sitter på mark för att få upp priserna utan att inkräkta på det kommunala självstyret?
– Vad vi oftast hör är att många byggherrar sitter på mark, men de bygger inte för man tycker inte att det är attraktiva områdena att bygga hyresrätter i. Man har också sålt hela allmännyttan. Stora byggherrar köper och säljer till mindre byggherrar och tjänar tre gånger så mycket på marken. Det är inte okej.
– Från tilldelningen av mark till färdigställd bostad tar det ofta oacceptabelt lång tid. Plan- och bygglagen måste reformeras mer. I takt med att bostadsbristen har ökat, har det inte gjorts fler anställningar av folk som jobbar med plan- och bygglagen eller planläggning. Det är brist på resurser, utbildad personal och kompetens.

När det gäller subventioner vill ni ge ett statligt investeringsstöd för att öka bostadsproduktionen. Till vilka projekt vill ni ge det stödet?
– Så länge det är bostadsbrist ska det finnas ett politiskt ansvarstagande som styr hyran och produktionen. Vi har sagt förut att en etta inte ska kosta mer än 4 000 kronor i månaden. Investeringsstödet ska gälla byggnationer av små, men också stora hyresrätter. Det finns många barnfamiljen som bor trångt. Kommunerna ska få uppdraget att styra hur det ska byggas, vilken hyra, och så vidare.

Ni vill också införa ett upprustningsstöd. Vem ska kunna få det?
– Till renovering finns det redan pengar. Det är en del av hyran, i den ska underhållet ingå. Folk har redan betalat. Vi vill bekosta om det rustas upp för energieffektivisering, för att det är nödvändigt mot klimatfrågan.

”Med vårt förslag möjliggörs för en fördubbling av antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med i dag” skriver ni en motion. Hur ska det genomföras?
– Idag byggs det sammanlagt 20 000 bostäder, de flesta är småhus och bostadsrätter och väldigt få är hyreshus med rimlig hyra. Det ska finnas ett hyrestak på det vi bygger. De lägenheter som vår målgrupp inte har råd med byggs redan, därför ska vi komma med medel och politiskt ansvarstagande för att bygga mer än 20 000. Vi vill fördubbla och majoriteten ska vara hyresrätter. Vi har inget emot att olika upplåtelseformer, men det ska var rättvist. Folk flyttar dit det finns arbete och utbildning, men det finns inte tillräckligt med hyresrätter. Därför vill vi bygga särskilt i tillväxtregionerna.

Hur ser din bostadspolitiska vision ut?
– Jag vill ha ett Sverige där politiken tar sitt ansvar och inte lämnar bostadspolitiken till marknaden. Enligt vår grundlag har alla rätt till bostad, så är inte fallet i dagens Sverige.  Vi är ett rikt land i världen, vi har välstånd och mark. När politiken inte tar sitt ansvar får inte ungdomar bostäder och äldre människor har inte möjlighet att flytta från sina stora hus för att det inte finns bättre eller mer tillgängliga alternativ.

Hur ser din egen bostadskarriär ut?
– Min första lägenhet i Sverige var en etta på 24 kvadratmeter i Västerås. När jag kom till Stockholm 1999 för att läsa på universitetet fick jag en stor lägenhet av Botkyrkabyggen i Alby, men den var för dyr så jag flyttade som inneboende till Sätra. När tjejen jag bodde hos flyttade ihop med sin kille fick jag ta över kontraktet. Huset ombildades till bostadsrätter 2005. Jag ville inte köpa utan höll ut i ett år, men jag fick inte med mig grannarna, så jag var tvungen att köpa lägenheten.

Läs hela bostadspolitiska enkäten i Fastighetstidningen nr 6.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]