Är den lokala initiativkraften en väg till fler bostäder? Ja, säger två kommunalråd som lockar nyproducenter med kortare handläggningstider. Nej, säger statsmaktens representant som pekar ut kommunernas egna regler som orsak till den långsamma byggtakten.
Publicerat 6 juli, 2011

"Det finns en direkt ovilja att bygga i vissa kommuner"

Är den lokala initiativkraften en väg till fler bostäder? Ja, säger två kommunalråd som lockar nyproducenter med kortare handläggningstider. Nej, säger statsmaktens representant som pekar ut kommunernas egna regler som orsak till den långsamma byggtakten.

”Kommunernas egna regler försvårar nybyggandet”

[ Annons ]

Rätt lokala satsningar kan stimulera nyproduktionen av hyresrätter, men överklaganden och ett växande antal kommunala regler försvårar utvecklingen. Så kan man sammanfatta den paneldiskussion som Fastighetsägarna anordnade under temat ”Lokal initiativkraft – väg till fler bostäder?” i Visby under Almedalsveckan.

– Det finns en direkt ovilja att bygga i vissa kommuner. Jag skulle nästan vilja säga att den lokala initiativkraften är en väg mot färre bostäder, säger Ulf Perbo (KD), statsrådssekreterare åt civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Han syftar på kommunernas egna regler som han menar försvårar nyproduktionen av bostäder, regler som ofta kan se olika ut i olika kommuner.

– I dag ska kommunerna ha sina egna energistandarder, egna tillgänglighetsregler och så vidare. Det innebär till exempel att en byggstandard är acceptabel i vissa kommuner men inte i andra, och det är därför det blir så få lägenheter, fortsätter han.

Peter Danielsson (M), ordförande i Helsingborgs kommunstyrelse, lyfter istället fram möjligheterna att erbjuda en gräddfil för bygg- och bostadsbolag om det kan innebära att kommunen får fler hyresrätter. Just nu färdigställer Peab hundratals nya lägenheter i Helsingborg efter att ha kommit överens med kommunen om bland annat snabbare handläggningstider för planprocessen.

– Vi ställer naturligtvis krav på hur man bygger, hur lägenheterna kommer att förmedlas, hur hyressättningen kommer att se ut och så vidare. I utbyte får Peab lite av en gräddfil för att det ska kunna gå fortare, säger Peter Danielsson.

Även Anders Johansson (S), ordförande för Sigtunas kommunstyrelse, och ordförande i Sigtunahems styrelse, menar att initiativkraften måste uppmuntras av kommunen.

– Den politiska ledningen i kommunen måste driva på processen, men det tar ändå tid, bland annat eftersom nästan alla byggplaner överklagas. Vi tar också in avsiktsförklaringar för att kunna få fler bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]