[ Annons ]

Publicerat 6 mars, 2015

"Det blir sällan bra om mycket nytt byggs vid samma tillfälle"

Vad är egentligen en platsforskare? – Det handlar om att forska i ett gränsland mellan stadsbyggnad, arkitektur, detaljhandel och turism, ett område som få människor och professioner uppmärksammar men som betyder mycket för många. Vad är det som gör att människor vill stanna på en plats, och inte andra? – Framförallt är det den inbjudande […]

Vad är egentligen en platsforskare?

[ Annons ]

– Det handlar om att forska i ett gränsland mellan stadsbyggnad, arkitektur, detaljhandel och turism, ett område som få människor och professioner uppmärksammar men som betyder mycket för många.

Vad är det som gör att människor vill stanna på en plats, och inte andra?
– Framförallt är det den inbjudande känslan som gör att folk vill stanna. Det är framförallt  de mänskliga dimensionerna i stadsmiljön som påverkar, till exempel små trevliga torg, detaljrika fasader, gröna inslag och vatten. Viktigt är att det finns anledningar för många människor att röra sig på platsen, som handel och service. Oftast skapas bra miljöer över tid, det blir sällan riktig bra om mycket nytt byggs vid samma tillfälle.

Vad är viktigast att tänka på när man arbetar i kommun, stad eller på ett företag med platsutveckling?
– Att både ha ögon och kompetens för de breda helhetsperspektiven. Viktigt är också att de människor som jobbar med frågorna i kommunerna kompletterar varandras kompetenser, tio arkitekter är fortfarande bara en kompetens.

Vad ser du för trender när det gäller stadskärnors utveckling?
– Jag är ganska hoppfull. Jag tror att vi går mot mer småskaliga och funktionsblandade stadskärnor som blir allt attraktivare för människor att vistas i. En knäckfråga är dock om handeln som styrts mot externetableringar kan återvända till stadskärnan.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]