Ja tack till vindkraft, bara inte just precis på min bakgård, är svaret från flera kommuner i Sverige. Foto: Shutterstock
Publicerat 22 juni, 2022

Det blåser kring vindkraften i Ljungby

Tre vindkraftsanläggningar blev till sist bara en. I Ljungby, som i många andra kommuner i landet, finns en politisk oro för att vindkraftverk stör de boende. Hälften av alla etableringar stöter på patrull i kommunerna.

Alla är överens. Sverige måste öka sin energiomställning och producera mer el av klimatskäl, och för att vara oberoende av importerad olja och alla är överens om att vindkraft är en viktig del i omställningen.

[ Annons ]

Men när det sedan kommer till var dessa vindkraftsparker ska etableras stöter man på patrull. Under perioden 2014 till mitten av 2021 avslogs i genomsnitt nära hälften av alla vindkraftverk, enligt en analys som konsultbolaget Westander Klimat och Energi gjorde på uppdrag av Energimyndigheten.

Som i Ljungby mitt i Småland. Här i de södra delarna av landet behövs fler elkällor, och när Energimyndigheten gjorde en så kallad vindkartering kom man fram till att Ljungby kommun har bättre vindförhållanden än de flesta andra inlandskommuner.

I en plan som togs fram hos kommunen planerades det för tre vindkraftsanläggningar, men när beslut skulle klubbas i fullmäktige blev det till sist bara grönt ljus för två vindkraftverk.

Moderaterna, med stöd av KD och SD, sa nej till två av anläggningarna eftersom man ansåg att de skulle störa besöksnäringen kring sjön Bolmen och Lidhult.

– De syns för mycket och vi har en skör besöksnäring i just detta område som hämtar sig efter pandemin, säger Magnus Gunnarsson, moderat kommunalråd i Ljungby.

Vi ska inte ha fega politiker som säger ja till allt eller nej till allt.

Med ett stundande val, och en opinion som helst ser att vindkraften inte hamnar på deras bakgård, är Magnus Gunnarsson medveten om det är en känslig fråga.

– Vi kommer att behöva tänka annorlunda om vindkraft, och då är det bra att ha ett projekt i ryggen för att se konsekvenserna. Vi ska inte ha fega politiker som säger ja till allt eller nej till allt.

Samtidigt manar rikspolitiken att ni måste ställa upp?

– Jo, men som kommun ska vi inte kratta manegen åt regeringens misslyckade energipolitik. 

Anne Karlsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Ljungby kommun hör även hon att det finns en oro hos många boende.

– Folk känner stress att det ska bli något negativt, och den oron får man ta på allvar. Men samtidigt måste vi alla ta ett ansvar för klimatet och se till att förutsättningar finns för förnybar energi.

Samtidigt måste vi alla ta ett ansvar för klimatet och se till att förutsättningar finns för förnybar energi.

Socialdemokraterna fick med sig Centerpartiet på att få igenom hela vindkraftspaketet, men Sverigedemokraterna som står utanför alliansen valde att rösta emot.

– Det är synd att planer som utretts länge går i stöpet. Därför välkomnar jag regeringens förslag att kommunernas veto ska komma tidigt i beslutsprocessen. Men man kanske också ska hitta något fördelningssystem för energiförsörjningen i landet, så alla får ta del av ansvaret, säger Anne Karlsson.

Även Magnus Carlsson kan tänka sig ett system där kommunerna får en energikvot som de måste lösa på något sätt.

– Samtidigt tycker jag att miljödebatten även borde handla om allt kärnbränsle som vi inte använt mer en gång och där det finns mycket energi kvar.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]