Alfred Askeljung.
Publicerat 4 april, 2017

”Det behövs reformer – inte nya städer”

Istället för att hitta på nya städer som ingen kommer att vilja bo i så borde bostadsministern ta itu med en reformagenda. Det menar riksdagskandidaten Alfred Askeljung (C), som vill uppmana ministern att ta efter fungerande grepp från andra länder, istället för att uppfinna hjulet på nytt.

Sedan november har bostadsministern Peter Erikssons utredning om nya städer varit igång. Till sommaren kommer utredaren Johan Edstav att leverera förslag på var det går att bygga nya städer i Sverige.

[ Annons ]

Det enda konkreta exemplet som hittills har presenterats är Läggesta i Sörmland, långt ifrån befintliga samhället. Platsens enda företräde är att ha en tågstation och en motorvägsavfart. Det kan tyckas som politiskt attraktivt att vilja lösa bostadsbristen med ett alexanderhugg. Det enda problemet är det som vi lärde oss av miljonprogrammet, nämligen att ingen vill bo i framtvingade satellitstäder långt ifrån arbete, kulturliv och allt annat som ger attraktionskraft till våra städer.

Det byggs rekordmycket i hela Sverige. I Stockholmsregionen färdigställs det runt 15 000 nya bostäder årligen, vilket är den högsta siffran sedan miljonprogrammet. Det räcker dock inte, utan det behövs byggas över 20 000 nya bostäder årligen, enligt landstingets analyser, för att klara av befolkningsökningen. Assar Lindbeck konstaterade nyligen på DN Debatt att bostadsmarknaden behöver reformeras för att klara av integrationen. Behovet av stora reformer går inte att förneka.

Istället för att hitta på nya städer som ingen kommer att vilja bo i så borde bostadsministern ta uti med en reformagenda. Många andra delar av världen har brottats med liknande problem som Sverige och lyckats lösa dem. Istället för att återuppfinna hjulet så borde fungerande reformer från andra länder implementeras i Sverige rakt av.

  1. Genomför en skattereform för bostäder. Ränteavdragen för bostadslån ökar både belåningen och bostadspriserna. Det riskerar att göra samhällsekonomin mer instabil och sårbar. Samtidigt lyckades både Danmark och Nederländerna trappa ner sina ränteavdrag utan negativa effekter för människors ekonomi. Reavinstskatten skulle kunna sänkas med pengarna som frigörs från detta.
  2. Gör det enklare att bygga. Byggkostnaderna i Sverige är internationell väldigt höga. Ett av skälen är att kommunala planprocesser och överklaganden kostar både i administration och tidsförluster. I Tyskland är det möjligt att bygga direkt från översiktsplaner, utan tidskrävande detaljplanering. I Japan så gör det starka skyddet för äganderätten det väldigt svårt att överklaga nybyggen. Istället för överklaganderätt så skulle närboende kunna få rätt till kompensation för fler skuggtimmar eller skymd utsikt. Kan vi lära oss av dessa länders system så kan vi få ner både tid och kostnad för nybyggen.
  3. Se över hyresregleringen och social housing. Det är helt orimligt att det krävs decennier av kötid för att få hyra attraktiva innerstadslägenheter i första hand. Förutom det så ökar antalet rapporter om svarthandel och organiserad brottslighet kopplat till hyresmarknaden. Det är hög tid att omreglera hyresmarknaden i grunden och avskaffa dagens reglering. Förutom det så behövs det fler initiativ för att motverka segregation. Här kan vi lära av storstäder som London och New York som jobbar aktivt med att få in social housing i attraktiva och centrala nybyggen.

Sverige behöver omfattande reformer för bostadsmarknaden. Lyckas inte politiken med detta så riskerar vi att stå inför omfattande sociala problem och ännu fler företag som flyttar från landet.

Alfred Askeljung (C)
Riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms Stad, f.d. förbundsordförande för Centerstudenter

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]